Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Jätehuolto

Salon alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija järjestää itse kiinteistönsä jätteenkuljetukset sopimalla kiinteistön jäteastioiden tyhjentämisestä rekisteröidyn kuljetusyrittäjän kanssa.

Jätehuoltomääräykset (pdf) (2,31 Mt) koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä. Määräyksissä on säännöt mm. jätteenkeräysastioiden tyhjennysväleistä. Yleisperiaatteena on, että jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle. Salon ympäristönsuojelu valvoo jätelakiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy auttaa asukkaita arjen jäteasioissa. Yhtiö järjestää vastaanottopaikat asumisen ja kuntien toiminnassa syntyville jätteille.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on järjestää toimialueensa jätehuolto jätelain ohjaamana kaikkien alueen asukkaiden ja samalla ympäristön etua tavoitellen.

Yhteystiedot

Viranomaistehtävät
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
jatehuoltolautakunta​@​turku.​fi​

Jätehuoltoasiamies
Satu Ojala
044 727 6827
satu.​ma.​ojala​@​turku.​fi​

Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Helsingintie 541
24100 Salo
0200 47470
www.lsjh.fi

Laillisuusvalvonta
Ympäristönsuojelu

ympäristönsuojelupäällikkö
Heidi Veck 02 778 7800

ymparistotoimi@salo.fi