Hyppää sisältöön

Keskustakortteli

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan 13.1.2023 tekemään aloitteeseen alueen asemakaavoittamisesta. Asemakaavan muutoksen laatiminen ja kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.4.2023 §124. Asemakaavan muutos koskee Armfeltin kaupunginosan korttelia 7 ja osaa katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustassa Annankadun, Vilhonkadun, Asemakadun ja Turuntien rajaamassa korttelissa. Kaava-alue on kooltaan 1,6 hehtaaria.

Maanomistajan tavoitteena on voimassa olevan kaavan liikerakennusten korttelialueen muutos asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Kaupungin tavoitteena on korttelin kehittäminen ja keskusta-asumisen lisääminen Salon keskeisimmällä alueella kaupungin strategian mukaisesti.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / Kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Keskustakortteli osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 20.9.2023 (pdf) (1,52 Mt)