Hyppää sisältöön

Kaivoveden tutkiminen

Veden laatua ja riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen. Myös peseytymiseen tarkoitettu vesi on talousvettä.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo toimitettavan ja käytettävän verkostoveden laatua säännöllisesti.

Vedenjakelualueen perustamisesta tulee olla yhteydessä terveystarkastajaan, joka neuvoo terveydensuojelulain mukaisen hakemuksen tai ilmoituksen tekemisessä.

Milloin oman kaivon vedenlaatu on hyvä tutkituttaa?

  • kun vakituisen asunnon vesitutkimuksen teettämisestä on kulunut kolme vuotta. Vapaa-ajan asunnon vesi on hyvä tutkituttaa kolmen-viiden vuoden välein. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita.
  • mikäli sen laadussa tapahtuu muutoksia esim. maku, haju tai ulkonäkö muuttuvat tai siitä epäillään aiheutuvan terveysoireita.
  • kun perheesesi on syntymässä lapsi, koska kaikki terveyteen vaikuttavat aineet, kuten fluoridi, radon, nitraatti ja nitriitti eivät maistu vedessä. Fluoridi vaikuttaa hampaiden muodostukseen, ja nitraatti ja nitriitti imeväisikäisen hapensaantiin.
  • ennen kaivon käyttöönottoa. Vedessä on heti kaivon tekemisen jälkeen rakentamisesta ja uusista rakenteista johtuvia samentumia, jotka vähenevät vettä käytettäessä. Vettä pitäisi juoksutella muutaman päivän ajan ennen bakteerinäytteen ottamista. Muut aineet kannattaa tutkituttaa vasta 2-4 viikon kuluttua. Uusien putkien asennuksenkin jälkeen putkistoa täytyy huuhdella. Ensimmäisen viikon aikana vettä ei pitäisi juoda ennen perusteellista juoksutusta.
  • kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä harkitessasi mahdollisia vedenkäsittelylaitteita.

Terveystarkastajalta apua, kun kaivoveden laadussa on ongelmia

Tarkasta kaivon kunto vuosittain talven jälkeen. Kaivoveden likaantumissyiden tutkiminen on usein hyvin hankalaa eikä aina voida osoittaa, mistä lika-aineet tulevat. Ongelmien ilmaantuessa voit kysyä terveystarkastajalta asiantuntija-apua ennen laajempiin toimenpiteisiin ryhtymistä.