Hyppää sisältöön

Märynummen päiväkotitontit

Aloitusvaihe

Märynummen päiväkotitonttien suunnittelualueet sijaitsevat Märynummen taajamassa, joka on noin kilometrin päässä Halikon moottoritieliittymästä ja noin 8,5 km etäisyydellä Salon keskustasta.

Asemakaavan muutos koskee osia Salon kaupungin omistamasta kiinteistöstä 734-504-2-246 ja sen suunnittelualueet sijaitsevat kahdessa eri korttelissa: Salon kaupunki, osat Märynummen kortteleista 104 ja 32a, osoitteissa Ampujantie 1 ja Välskärintie 1.
Suunnittelualueista pinta-alaltaan suurempi, Välskärintie 1, sijaitsee Hirvitiehen, Välskärintiehen, puistoon ja paloaseman tonttiin rajautuen ja on kooltaan noin 8400 m2. Suunnittelualueista pienempi, Ampujantie 1, sijaitsee Vaskiontien varrella Ampujantien eteläpuolella ja on kooltaan noin 4250 m2

Asemakaavan muutoksen laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2023 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 27.2.2023 § 54 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2023. Ensimmäisen kerran Märynummen päiväkotitonttien asemakaava on mainittu Salon kaupungin kaavoituskatsauksessa vuonna 2022.
Kaavatyö laaditaan kaupungin aloitteesta ja sen tavoitteena on muuttaa julkisten rakennusten alueita asuinkäyttöön.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Märynummen päiväkotitontit – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (1,37 Mt)