Hyppää sisältöön

Pohjavedet

Pohjavedellä tarkoitetaan kaikkea maanpinnan alapuolista vettä, joka täyttää maaperän huokostilan tai kallioperän halkeamat. Pohjavettä esiintyy lähes kaikkialla, mutta eniten sitä muodostuu alueilla, joissa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekkamuodostumista.

Pohjaveden suojelua säätelee ympäristönsuojelulaki, vesilaki sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettu laki. Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (pdf) (283,60 Kt) on annettu pohjaveden suojeluun liittyviä määräyksiä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

– 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

– 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

– E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Salon alueella on yhteensä 65 ympäristöhallinnon luokittelemaa pohjavesialuetta, jotka on luokiteltu seuraavasti:
– 1-luokka: 25 pohjavesialuetta
– 1E-luokka: 8 pohjavesialuetta
– 2-luokka: 23 pohjavesialuetta
– 2E-luokka: 8 pohjavesialuetta
– E-luokka: 1 pohjavesialue

Salon pohjavesialueisiin voi tutustua karttapalvelussa (huom. toistaiseksi vanha luokitus, tulossa myöhemmin uusi).

Esitteitä pohjaveden suojelusta:
Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet pohjaveden suojelemiseksi