Hyppää sisältöön

Oikorata Salon kaupunkialueella

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaluonnosta (päivätty 31.1.2023) 31.1.2023 § 10.

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 20.2.-21.3.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaluonnos (pdf) (4,91 Mt)

Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaselostus (pdf) (2,57 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos sisältyy kaupunginhallituksen 7.2.2022 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2022. Asemakaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta. Asemakaavan muutosalue alkaa luoteesta rautatieaseman vierestä, jatkuu pitkänomaisena Lukkarinmäen kautta kaakkoon aina Kiskontien alkuun ja golfkentän länsiosaan. Aluerajauksessa on huomioitu ns. Espoo-Salo-oikoratahankkeen yleissuunnitelma niiltä osin, kuin suunnitelma on tarpeen asemakaavamuutoksella käsitellä. Tarkemmin laadittavassa ratasuunnitelmassa saattaa ilmetä asioita, jotka tarvitsevat suunnittelualueen rajauksen tarkistamista kaavaprosessin edetessä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 22,5 ha.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Oikorata Salon kaupunkialueella osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2022, tark. 19.1.2023 (pdf) (1,66 Mt)