Hyppää sisältöön

Oikorata Salon kaupunkialueella

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaehdotusta (päivätty 24.4.2024) kokouksessaan 20.5.2024 § 163:

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaehdotus 2 on MRA 27§:n nojalla virallisesti nähtävillä 5.6. – 9.8.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti-to 9.00-15.00) sekä internetissä. Huom. Halikon virastotalo on suljettuna 24.6. – 28.7.2024 välisen ajan.

Oikorata Salon kaupunkialueella – Kaavaehdotus 2, Kaavakartta 1 länsi 24.4.2024 (pdf) (3,05 Mt)

Oikorata Salon kaupunkialueella – Kaavaehdotus 2, Kaavakartta 2 itä 24.4.2024 (pdf) (2,73 Mt)

Oikorata Salon kaupunkialueella – Kaavaehdotus 2 – Kaavaselostus 24.4.2024 (pdf) (3,10 Mt)

Oikorata Salon kaupunkialueella – Kaavaehdotus 2, Selostuksen liitteet 24.4.2024 (pdf) (5,67 Mt)

Oikorata Salon kaupunkialueella sitovan tonttijaon kartat 21.11.2023 (pdf) (1,67 Mt)

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Salon kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 9.8.2024 klo 14.45 mennessä.

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla ensimmäisen kerran virallisesti nähtävillä 10.1. – 9.2.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaehdotus, itä 4.12.2023 (pdf) (2,66 Mt)

Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaehdotus, länsi 4.12.2023 (pdf) (3,05 Mt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaluonnosta (päivätty 31.1.2023) 31.1.2023 § 10.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 20.2.-21.3.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Oikorata Salon kaupunkialueella kaavaluonnos (pdf) (4,91 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos sisältyy kaupunginhallituksen 7.2.2022 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2022. Asemakaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta. Asemakaavan muutosalue alkaa luoteesta rautatieaseman vierestä, jatkuu pitkänomaisena Lukkarinmäen kautta kaakkoon aina Kiskontien alkuun ja golfkentän länsiosaan. Aluerajauksessa on huomioitu ns. Espoo-Salo-oikoratahankkeen yleissuunnitelma niiltä osin, kuin suunnitelma on tarpeen asemakaavamuutoksella käsitellä. Tarkemmin laadittavassa ratasuunnitelmassa saattaa ilmetä asioita, jotka tarvitsevat suunnittelualueen rajauksen tarkistamista kaavaprosessin edetessä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria.

Oikorata Salon kaupunkialueella osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2022, tark. 19.1.2023, 19.9.2023 ja 3.11.2023 (pdf) (1,42 Mt)