Hyppää sisältöön

Oikorata Salon kaupunkialueella

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos sisältyy kaupunginhallituksen 7.2.2022 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2022. Asemakaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta. Asemakaavan muutosalue alkaa luoteesta rautatieaseman vierestä, jatkuu pitkänomaisena Lukkarinmäen kautta kaakkoon aina Kiskontien alkuun ja golfkentän länsiosaan. Aluerajauksessa on huomioitu ns. Espoo-Salo-oikoratahankkeen yleissuunnitelma niiltä osin, kuin suunnitelma on tarpeen asemakaavamuutoksella käsitellä. Tarkemmin laadittavassa ratasuunnitelmassa saattaa ilmetä asioita, jotka tarvitsevat suunnittelualueen rajauksen tarkistamista kaavaprosessin edetessä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 17,5 ha.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Oikorata Salon kaupunkialueella osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2022 (pdf) (1,67 Mt)