Hyppää sisältöön

Horninkadun kulmaus

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan tekemään aloitteeseen alueen kaavoittamisesta. Asemakaavamuutos käynnistyi vuonna 2017 Horninkatu 9 – Torikatu 1 -nimisenä kaavamuutoksena. Turun hallinto-oikeus kumosi 7.11.2022 kaupunginvaltuuston 8.3.2021 tekemän asemakaavamuutosta koskevan hyväksymispäätöksen. Kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.6.2023. Samalla päätettiin käynnistää asemakaavan muutostyö uudelleen. Kaavamuutos koskee kiinteistöä 734-1-3-1. Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustassa Horninkadun ja Torikadun kulmassa. Alue on kooltaan 2709 m².

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Horninkadun kulmaus osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.8.2023 (pdf) (696,58 Kt)