Hyppää sisältöön

Horninkadun kulmaus

Laatimisvaihe

Elinvoimajaosto käsitteli Horninkadun kulmauksen asemakaavamuutosta 26.3.2024 § 37.

Elinvoimajaosto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 24.4.-24.5.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Horninkadun kulmaus – Kaavakartta – Luonnos (298,39 Kt)

Horninkadun kulmaus – Selostus + liitteet – Luonnos (4,41 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan tekemään aloitteeseen alueen kaavoittamisesta. Asemakaavamuutos käynnistyi vuonna 2017 Horninkatu 9 – Torikatu 1 -nimisenä kaavamuutoksena. Turun hallinto-oikeus kumosi 7.11.2022 kaupunginvaltuuston 8.3.2021 tekemän asemakaavamuutosta koskevan hyväksymispäätöksen. Kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.6.2023. Samalla päätettiin käynnistää asemakaavan muutostyö uudelleen. Kaavamuutos koskee kiinteistöä 734-1-3-1. Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustassa Horninkadun ja Torikadun kulmassa. Alue on kooltaan 2709 m².

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Horninkadun kulmaus – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) – Päivitetty 13.3.2024 (1,23 Mt)