Hyppää sisältöön

Horninkadun kulmaus

Laatimisvaihe

Elinvoimajaosto käsitteli Horninkadun kulmauksen asemakaavamuutosta 26.3.2024 § 37.

Elinvoimajaosto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 24.4.-24.5.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Horninkadun kulmaus – Kaavakartta – Luonnos (298,39 Kt)

Horninkadun kulmaus – Selostus + liitteet – Luonnos (4,41 Mt)

Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta.

Kannanotot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 24.5.2024 klo 14.45 mennessä.

Kaavoittaja on tavattavissa ajanvarauksella.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan tekemään aloitteeseen alueen kaavoittamisesta. Asemakaavamuutos käynnistyi vuonna 2017 Horninkatu 9 – Torikatu 1 -nimisenä kaavamuutoksena. Turun hallinto-oikeus kumosi 7.11.2022 kaupunginvaltuuston 8.3.2021 tekemän asemakaavamuutosta koskevan hyväksymispäätöksen. Kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.6.2023. Samalla päätettiin käynnistää asemakaavan muutostyö uudelleen. Kaavamuutos koskee kiinteistöä 734-1-3-1. Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustassa Horninkadun ja Torikadun kulmassa. Alue on kooltaan 2709 m².

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Horninkadun kulmaus – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) – Päivitetty 13.3.2024 (1,23 Mt)