Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ilmasto- ja ympäristöohjelman (pdf) (476,40 Kt) vuosille 2016 – 2020. Salon ilmasto- ja ympäristöohjelma perustuu Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa määriteltyihin viiteen kehityspolkuun, jotka ovat

Ohjelmaan on kirjattu 32 erilaista toimintoa, joita toteuttavat kaupungin oman organisaation lisäksi myös yritykset ja yhdistykset. Ohjelma haastaa mukaan ensi kertaa yksittäiset kuntalaiset arkielämänsä askareissaan. Osa toiminnoista liittyy kaupungin kokonaissuunnitteluun, kuten esimerkiksi maankäyttöön, osa toiminnoista on puolestaan hyvin konkreettista käytännön työtä, esimerkiksi entistä tehokkaampaa jätteiden lajittelua ja ruokahävikin pienentämistä.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmalla tavoitellaan kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä, joihin kaupunki on sitoutunut liittyessään Kuntaliiton kehittämishankkeeseen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Ohjelman toimenpiteet vähentävät myös hiilijalanjälkeä lisäämällä resurssitehokkuutta ja kierrätystä.

Luonnollisesti ohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa ja visiota, jonka mukaan Salo on vuonna 2025 monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain.

Ilmasto- ja ympäristöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja,
kaupunkikehitysjohtaja
Mika Mannervesi 02 778 5001

Lisätietoja
ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803

Asiakirjat kirjaamoon
kirjaamo​@​salo.​fi​

Muut yhteydenotot
ymparistotoimi​@​salo.​fi​

Linkit