Hyppää sisältöön

Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.5.2021 kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2021 – 2025.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa linjataan keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristötyölle. Ohjelmassa on neljä päätavoitetta. Päätavoitteet ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia.
Päätavoitteisiin vastataan kuuden kehityspolun kautta. Osa kehityspoluista on jaettu edelleen painopisteisiin. Jokaiselle kehityspolulle tai painopisteelle on kirjattu tavoitetila vuodelle 2025.

Kehityspolut ja painopisteet koostuvat toimenpiteistä, joilla toteutetaan ohjelmaa käytännössä ja edistetään asetettuja päätavoitteita. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti kaupunkiorganisaatioon, mutta Salo haluaa toimia myös kaupunkilaisten ja yritysten ympäristövastuullisuuden mahdollistajana. Keskeisessä asemassa ovat avaintoimenpiteet, jotka ovat tavoitteiden näkökulmasta merkittävimpiä.

Ohjelman toteutumista seurataan mittareiden avulla. Mittareita on asetettu erikseen päätavoitteille sekä jokaiselle kehityspolulle tai painopisteelle.

Päätavoitteet

Hiilineutraalius 2035: Salon kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Kiertotalouden edistäminen: Salon kaupunki edistää kiertotalouden kehittymistä alueellaan sekä pienentää jätemäärän syntyä ja parantaa kierrätysastetta.
Kukoistava luonnon monimuotoisuus: Luonnon monimuotoisuuden tilaa ylläpidetään ja parannetaan kaupungin alueella.
Lähivesistä huolehtiminen: Kaupungin alueella sijaitsevien vesistöjen, rannikko- ja pohjavesien tilaa ylläpidetään ja parannetaan.

Salon ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021 – 2025 (pdf)  (878,98 Kt)