Hyppää sisältöön

E18 Kiikala-Suomusjärvi liittymäalue

Aloitusvaihe

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Suomusjärven taajamassa E18-tien ja Suomusjärventien eritasoliittymän (no 18) koillispuolella. Eritasoliittymä sijoittuu suunnittelualueelle. Alue sijaitsee n. 1,5 kilometriä Suomusjärven taajamasta pohjoiseen. Kaupungin omistamien alueiden lisäksi kaava-alueeseen kuuluu muutama yksityinen pientalokiinteistö. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 70 ha. Suunnittelualue tarkentuu työn edetessä.

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2023 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 27.2.2023 § 54 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2023.

Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta ja kaupungin tavoitteena on kaavoittaa osayleiskaavan mukaisia työpaikkatontteja ja asumista alueelle.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelujen palvelualue / Asemakaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

E18 Kiikala-Suomusjärvi liittymäalue – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (2,05 Mt)