Hyppää sisältöön

Tupakointikiellot

Häiritseekö sinua muista asunnoista tuleva tupakansavu?

Ota yhteyttä ensin isännöitsijään ja keskustele savuhaitan poistamismahdollisuudesta. Tupakansavu voi levitä asuinhuoneistoon porraskäytävästä, ilmanvaihdon kautta tai rakenteiden läpi. Jos tupakointia ei ole rajoitettu vuokrasopimuksessa tai järjestyssäännöissä, tulisi isännöitsijän keskustella haitan aiheuttajan kanssa ja pyrkiä järjestämään toiminta niin, että tupakansavu ei leviä viereisiin asuntoihin.

Tupakansavun leviämistä asuntoihin voidaan ehkäistä esim. rakennerakojen ja ovien tiivistämisellä, ilmanvaihdon säätämisellä tai piha-alueen tupakointipaikan siirtämisellä.

Tupakointi on tupakkalain nojalla kielletty asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, kuten porraskäytävässä, ullakko- ja kellaritiloissa, kerhotiloissa sekä yhteisessä saunassa.

Asuntoyhtiön on mahdollista hakea ympäristöterveydenhuollolta tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin. Jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista kohtuudella ehkäistä rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella voi taloyhtiö hakea tupakointikieltoa myös asuinhuoneiston asuintilaan.

Tupakointia voidaan pyrkiä rajoittamaan myös terveydensuojelulain perusteella, mutta kynnys tupakointikiellon määräämiseen terveyshaitan perusteella on käytännössä erittäin korkealla. Terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa taloyhtiötä eri laajuisiin korjaustoimiin tupakansavun aiheuttaman haitan poistamiseksi.

Lisätietoa asuntoyhteisöiden tupakointikielloista Valviran verkkosivuilta