Hyppää sisältöön

Hulevesi

Hulevedet ovat rakennetuilta alueilta pois johdettavia sade- ja sulamisvesiä sekä perustusten kuivatusvesiä. Kaupunkirakenteen tiivistyessä vettä läpäisemättömien pintojen määrä lisääntyy, jonka seurauksena veden normaali kiertokulku muuttuu. Päällystettyjen pintojen myötä sateiden aiheuttama pintavalunta nopeutuu ja pinnoilta pois valuvan huleveden määrä kasvaa. Hulevesiä vastaanottavissa taajamapuroissa virtaamien kasvu näkyy lisääntyvänä eroosiona ja veden-laadun heikkenemisenä. Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän erilasia sään ääri-ilmiöitä kuten rankkasateita. Rankkasateet voivat aiheuttaa hulevesiviemärijärjestelmän kapasiteetin ylittymistä, jolloin maan pinnalle jäävät sadevedet aiheuttavat tulvahaittoja.

Salon kaupungin tarkoituksena on lisätä luonnonmukaista hulevesien hallintaa uusissa suunnittelukohteissa. Hulevesien käsittelyn pääperiaatteena on hulevesien ehkäisy ja niiden hyödyntäminen syntypaikallaan sekä maahan imeyttäminen. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella pystytään vähentämään hulevesien vesistöihin aiheuttamaa kuormitusta sekä estettyä tulvatilanteiden aiheuttamia vahinkoja.

Salon hulevesiohjelma (pdf) (4,90 Mt)