Hyppää sisältöön

Maa-ainesten otto

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Rakennus- ja ympäristölautakunta on maa-aineslain mukainen lupa- ja valvontaviranomainen.

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemukseen on liitettävä maa-ainesasetuksen mukainen ottamissuunnitelma.

Hanke saattaa edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, jos esimerkiksi maa-aineksia aiotaan murskata ottoalueella. Samaa maa-aineslain- ja ympäristönsuojelulain mukaista hanketta koskeva lupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä (ns. yhteiskäsittelylupa). Yhteiskäsittelylupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Lomakkeet (ympäristö.fi)

Suunnitteilla olevasta maa-aines- tai yhteiskäsittelylupaa edellyttävästä hankkeesta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun ennen lupahakemuksen toimittamista. Hakemukset tulee toimittaa Salon kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@salo.fi tai PL 77, 24101 Salo).

Lupien käsittelystä ja valvonnasta peritään maksu (pdf) (123,34 Kt) (Maa-ainestaksa 14.6.2023 alkaen).

Kotitarveotto

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Jos maa-aineksia aiotaan ottaa tai on otettu yli 500 m3, tulee kotitarveotosta ilmoittaa Salon kaupungin ympäristönsuojeluun lomakkeella (word) (171,00 Kt) (kirjaamo@salo.fi tai PL 77, 24101 Salo).