Hyppää sisältöön

Salo-Halikko -kaksoisraide

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.12.2023 päivätyn ja 25.3.2024 täydennetyn Salo-Halikko -kaksoisraide -nimisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 15.4.2024 § 29:

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Salo-Halikko kaksoisraide – Kaavakartta 1.12.2023, täyd. 25.3.2024, osa 1 (3,66 Mt)

Salo-Halikko kaksoisraide – Kaavakartta 1.12.2023, täyd. 25.3.2024, osa 2 (3,33 Mt)

Salo-Halikko kaksoisraide – Kaavakartta 1.12.2023, täyd. 25.3.2024, osa 3 (873,75 Kt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaselostus 5.12.2023, täyd. 27.3.2024 (1,77 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liitteet 1-4 (8,81 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liite 5 (6,37 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liite 6 (5,97 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liitteet 7-8 (353,70 Kt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liite 9 (7,30 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liite 10 (273,59 Kt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liite 11 (7,66 Mt)

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 10.1. – 9.2.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa ja internetissä.

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavakartta 1.12.2023 osa 1 (pdf) (3,36 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavakartta 1.12.2023 osa 2 (pdf) (2,94 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavakartta 1.12.2023 osa 3 (pdf) (810,12 Kt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaselostus 5.12.2023 (pdf) (1,44 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liitteet 1-4 (pdf) (8,48 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liite 5 (pdf) (6,37 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liite 6 (pdf) (5,97 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Selostuksen liitteet 7-9 (pdf) (6,31 Mt)

Laatimisvaihe

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 15.3.-19.4.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa sekä internetissä.

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaluonnos – osa 1 (pdf) (6,02 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaluonnos – osa 2 (pdf) (5,34 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaluonnos – osa 3 (pdf) (1,43 Mt)

Aloitusvaihe

Yhtenä osana Turun tunnin juna -hanketta on Turun ja Salon välisen kaksoisraiteen suunnittelu. Kaupunkien välisellä rataosuudella on parhaillaan käynnissä kolmen erillisen ratasuunnitelman laatiminen. Yksi ratasuunnitelmista laaditaan Salon rautatieaseman ja Hajalan välille. Tämän osuuden pituus on noin 10 km, josta puolet sijoittuu asemakaavoitetulle taajama-alueelle. Salon kaupunginhallitus on  päättänyt 26.9.2022 käynnistää Salo-Halikko -kaksoisraide nimisen asemakaavatyön. Asemakaavatyön tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja siten, että niissä huomioidaan laadittavana oleva ratasuunnitelma ja määritellään kaksoisraiteen vaatima rata-alue. Lisäksi asemakaavoitettua aluetta on ratasuunnitelman vuoksi tarpeen laajentaa vähäisessä määrin.

Suunnittelualue sijoittuu Salon keskustan ja Halikon asemanseudun väliin junarataa myötäillen kapeana, noin 5 kilometriä pitkänä kaistaleena ja on kooltaan noin 24,7 ha.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Salo-Halikko -kaksoisraide – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 24.10.2023 (pdf) (1,10 Mt)