Hyppää sisältöön

Salo-Halikko -kaksoisraide

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Salo-Halikko -kaksoisraiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (päivätty 16.2.2023) sekä kaavaluonnosta 28.2.2023 § 31:

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 15.3.-19.4.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa sekä internetissä.

Salo-Halikko -kaksoisraide – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 24.10.2023 (pdf) (1,10 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaluonnos – osa 1 (pdf) (6,02 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaluonnos – osa 2 (pdf) (5,34 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Kaavaluonnos – osa 3 (pdf) (1,43 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Poistuva kaava karttaosalla 1 (pdf) (2,64 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Poistuva kaava karttaosalla 2 (pdf) (2,61 Mt)

Salo-Halikko -kaksoisraide – Poistuva kaava karttaosalla 3 (pdf) (505,11 Kt)

Salo-Halikko kaksoisraide – Maanomistuskartta (pdf) (482,91 Kt)

Aloitusvaihe

Yhtenä osana Turun tunnin juna -hanketta on Turun ja Salon välisen kaksoisraiteen suunnittelu. Kaupunkien välisellä rataosuudella on parhaillaan käynnissä kolmen erillisen ratasuunnitelman laatiminen. Yksi ratasuunnitelmista laaditaan Salon rautatieaseman ja Hajalan välille. Tämän osuuden pituus on noin 10 km, josta puolet sijoittuu asemakaavoitetulle taajama-alueelle. Salon kaupunginhallitus on  päättänyt 26.9.2022 käynnistää Salo-Halikko -kaksoisraide nimisen asemakaavatyön. Asemakaavatyön tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja siten, että niissä huomioidaan laadittavana oleva ratasuunnitelma ja määritellään kaksoisraiteen vaatima rata-alue. Lisäksi asemakaavoitettua aluetta on ratasuunnitelman vuoksi tarpeen laajentaa vähäisessä määrin.

Suunnittelualue sijoittuu Salon keskustan ja Halikon asemanseudun väliin junarataa myötäillen kapeana, noin 5 kilometriä pitkänä kaistaleena ja on kooltaan noin 24,7 ha.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.