Hyppää sisältöön

Salo-Halikko -kaksoisraide

Aloitusvaihe

Yhtenä osana Turun tunnin juna -hanketta on Turun ja Salon välisen kaksoisraiteen suunnittelu. Kaupunkien välisellä rataosuudella on parhaillaan käynnissä kolmen erillisen ratasuunnitelman laatiminen. Yksi ratasuunnitelmista laaditaan Salon rautatieaseman ja Hajalan välille. Tämän osuuden pituus on noin 10 km, josta puolet sijoittuu asemakaavoitetulle taajama-alueelle. Salon kaupunginhallitus on  päättänyt 26.9.2022 käynnistää Salo-Halikko -kaksoisraide nimisen asemakaavatyön. Asemakaavatyön tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja siten, että niissä huomioidaan laadittavana oleva ratasuunnitelma ja määritellään kaksoisraiteen vaatima rata-alue. Lisäksi asemakaavoitettua aluetta on ratasuunnitelman vuoksi tarpeen laajentaa vähäisessä määrin.

Suunnittelualue sijoittuu Salon keskustan ja Halikon asemanseudun väliin junarataa myötäillen kapeana, noin 5 kilometriä pitkänä kaistaleena ja on kooltaan noin 23,1 ha.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Salo-Halikko -kaksoisraide – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf) (1,05 Mt)