Hyppää sisältöön

Salon päästötiedot

Päästöjen mittaaminen on tärkeä osa ilmastotyötä. Erilaisten ilmastotoimien vaikuttavuutta voidaan tarkastella ja kehittää päästöseurannan pohjalta. Alla olevasta CO2-päästöraportista voit seurata Salon kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä.

Reaaliaikaisen päästöseurannan navigointiohje
Kartta aktivoituu hiiren osoittimella. Klikkaa haluamaasi kuntaa, niin saat näkyviin alueen päästötiedot.

Viikkotilasto koostuu viidestä osasta:

  1. Kuluttajien sähkön kulutus
  2. Lämmitys
  3. Tieliikenne
  4. Maatalous
  5. Jätehuolto

Teollisuuden energiankulutus ja prosessipäästöt eivät ole mukana viikkoseurannassa.

Viikkotilastossa ovat mukana merkittävimmät ilmastoa lämmittävät kaasut

  • Hiilidioksidi (CO2)
  • Metaani (CH4)
  • Dityppioksidi (N2O)

Metaanin ja dityppioksidin päästöt voidaan yhteismitallistaa hiilidioksidipäästöiksi käyttäen niin kutsuttua lämmitysvaikutuskerrointa. 1 kg metaania vastaa lämmitysvaikutukseltaan
21 kg hiilidioksidia ja 1 kg dityppioksidia vastaa 310 kg hiilidioksidia.

Viikkotilastossa päästöt ilmaistaan CO2-ekvivalentteina, mikä tarkoittaa, että metaani- ja dityppioksidipäästöjen ilmastovaikutus on yhteismitallistettu vastaamaan hiilidioksidipäästöjä.