Hyppää sisältöön

Tammipuisto

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.12.2023 päivätyn ja 25.3.2024 täydennetyn Tammipuiston asemakaavamuutoksen kokouksessaan 15.4.2024 § 28:

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Tammipuisto – Kaavakartta 1.12.2023, täyd. 25.3.2024 (778,88 Kt)

Tammipuisto – Selostus 25.3.2024, hyväksymisvaihe (9,88 Mt)

Tammipuisto – Selostuksen liitteet 1-12, hyväksymisvaihe (6,57 Mt)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 734-555-3-326 ja 734-555-3-21 sekä osaa rekisteriyksiköistä 734-314-9901-1 ja 734-895-1-2089 (maantiealuetta). Suunnittelualue sijaitsee Mathildedalin keskustassa Tullintien varrella. Pohjoispuolella alue rajautuu Teijon kansallispuistoon. Kaava-alue on kooltaan noin 3,6 hehtaaria.

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 10.1. – 9.2.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa ja internetissä.

Yleisötilaisuus Matildan Tullimetsän osayleiskaavan ja Tammipuiston asemakaavamuutoksen johdosta pidettiin Matilda-talolla 24.1.2024.

Tammipuisto – Kaavakartta 1.12.2023 (pdf) (970,66 Kt)

Tammipuisto – Selostus 1.12.2023 (pdf) (10,29 Mt)

Tammipuisto – Selostuksen liitteet 1-11 (pdf) (9,70 Mt)

Laatimisvaihe

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 18.5.-17.6.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) sekä internetissä.

Tammipuisto – Kaavakartta – luonnos (pdf) (1,54 Mt)

Salon Teijon Matildan Tammipuiston asemakaava alueen luontotyyppi (pdf) (2,45 Mt)

Matilda Natura Tammipuisto ja Tullintie (pdf) (501,96 Kt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos koski aloitusvaiheessa vain kiinteistöä 734-555-3-326, Matildan Tammipuisto. Suunnittelualue oli kooltaan noin 3,1 hehtaaria.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS. Lähetä mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteeseen kirjaamo@salo.fi tai Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo.

Tammipuisto – OAS (päivitetty 1.12.2023) (pdf) (1,12 Mt)