Hyppää sisältöön

Uutisia kestävästä kehityksestä

Metsäinen suomaisema.

Tältä sivulta löydät Salon kaupungin uutisointia kestävän kehityksen eri teemoista.

Klikkaamalla uutisotsikkoa, näet artikkelin sisällön kokonaisuudessaan.

Tiedotteet
Villin pihan lumoa -kampanja villitsee Salossa
27.6.2024
Salossa on käynnistynyt (25.6.2024) Villin Pihan Lumoa -kampanja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Luonto ja pölyttäjät tarvitsevat ihmisen apua, sillä elinympäristöt käyvät vähiin hälyttävän nopeaa tahtia. Luonnon monimuotoisuutta voi kuitenkin edistää helposti omalla pihamaalla tai parvekkeella. Villin Pihan Lumoa on Valonian ja Varsinais-Suomen kuntien yhteinen kampanja, jonka avulla kannustetaan asukkaita huomioimaan luonnon monimuotoisuus omassa kotipihassaan ja kokemaan […]
Tiedotteet
Kaupunkistrategian toukokuun ajankohtaiskatsaus
24.5.2024
Toukokuun ajankohtaiskatsauksessa keskitymme pitkälti ilmasto- ja ympäristöasioihin. Kokonaisuuteen liittyvistä hankkeista nostamme perusopetuksessa käynnissä olevat hankkeet. Ilmasto- ja ympäristöasioiden lisäksi saamme katsauksen tänä kesänä (2024) päättyvästä VaKan digipolku 2022-2024 -hankkeesta. Salon ilmasto- ja ympäristöohjelma Salon kaupungin vuonna 2021 laadittu ilmasto- ja ympäristöohjelma on mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta Salon kaupunkistrategian mukaisesti. Ohjelmassa on neljä päätavoitetta, jotka ovat […]
Tiedotteet
Tervetuloa vastaamaan Salon metsäkyselyyn
15.5.2024
Salon kaupunki kerää tällä kyselyllä asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kaupungin metsien käytöstä ja hoidosta. Kysely koskee taajamissa ja taajaman ulkopuolella olevia kaupungin omistamia metsäalueita. Metsäohjelma laaditaan ensimmäistä kertaa kuntalaisia osallistamalla. Metsäkyselyllä selvitetään, millaisia ovat Salon kaupungin metsiin kohdistuvat arvot ja odotukset. Kysely on avoinna 31.5.2024 asti. Vastaa kyselyyn tästä linkistä. Kyselyyn vastanneiden yhteystietonsa jättäneiden kesken […]
Tiedotteet
Salo jälleen mukana Ylen Miljoona roskapussia -kampanjassa
8.4.2024
Salon kaupunki on tänäkin vuonna mukana Ylen Miljoona roskapussia -kampanjassa. Kampanja alkaa maanantaina 15. huhtikuuta klo 9 ja päättyy keskiviikkona 5.6. klo 20. Kampanjan päättymispäivänä vietetään myös Maailman ympäristöpäivää. Valtakunnallinen kampanja kannustaa suomalaisia keräämään roskia lähiympäristöstään. Nimensä mukaan kampanjan tavoitteena on kerätä yhteensä miljoona pussia roskia sekä valistaa roskaantumisen haitoista. Kampanjaan on ilmoittautunut tänä vuonna […]
Tiedotteet
Salon kaupungin sidosryhmäfoorumi maatalouden toimijoille 8.2.2024
19.1.2024
Salon kaupunki järjestää Lehmirannan lomakeskuksessa torstaina 8.2.2024 maatalouden sektorille suunnatun sidosryhmätilaisuuden. Tilaisuudessa luodaan katsaus Salon maatalouden ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ideoidaan yhteisesti maatalouden tulevaisuuden suuntaviivoja Salon seudulla. Tilaisuus alkaa asiantuntija-alustuksilla. MTK Särkisalon puheenjohtaja Juha Wikström kertoo maatalouden elinkeinopoliittisesta ulottuvuudesta Salossa ja miltä maatalouden tilanne tältä osin näyttää. MTK:n asiantuntija Heikki Aro alustaa Kiertotalouden kytkeytymisestä Salon maatalouteen. […]
Tiedotteet
Ollikkalan koulu ja Salo svenska skola mukana Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE) -hankkeessa
14.11.2023
Pienistä ilmastoystävällisistä teoista on tullut koko työyhteisön asia Ollikkalan koulussa ja Salo svenska skolassa. Parasta on se, että eri ammattiryhmät ideoivat keinoja yhdessä. Salolaisessa Ollikkalan peruskoulussa henkilökunta on pohtinut yhdessä, miten heidän koulunsa voisi omalta osaltaan keventää ilmastokuormaa. Mukana keskusteluissa on ollut opettajia, ohjaajia, ruokalan ja siivouspuolen edustajia, rehtori ja koulusihteeri. Ideoinnin tuloksena päätettiin kolmesta […]
Tiedotteet
Aneriojoen Holstenkosken pato avataan vaelluskaloille: ”Kyse ei ole vain turhan rakenteen purkamisesta, vaan luontokadon torjumisesta”
21.9.2023
Varsinais-Suomessa, Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön keskiosissa sijaitseva Holstenkosken pato puretaan osittain. Pato on estänyt kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumisen yli sadan vuoden ajan. Purkuhanke tehdään Valonian, Salon kaupungin ja WWF Suomen yhteistyönä. Aneriojoen Holstenkoski (aiemmin myös Kurkelankoski) sijaitsee Salon Kiskossa Kurkelan kylässä. Koskessa on ollut vesivoimalaitos-, mylly-, ja sahatoimintaa, joka on päättynyt vuosikymmeniä sitten. Noin 45 metriä […]
Tiedotteet
Salon kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet tuodaan esille kuukausittain julkaistavassa ajankohtaiskatsauksessa
5.9.2023
Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa linjataan kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian toimeenpanoa edistetään muun muassa kärkihankkeiden, ohjelmien sekä kehittämishankkeiden avulla. Strategian ympärillä tapahtuu koko ajan. Haluamme tuoda strategian ja sen toimenpiteet kuntalaisille entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi. Olemme tänään 5.9.2023 julkaisseet ensimmäisen ”Kuukauden positiiviset uutiset” -katsauksen. Julkaisemme strategian toimeenpanoa edistävät positiiviset […]