Hyppää sisältöön

Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän avulla pyritään yhdenmukaiseen valvontakäytäntöön, valvonnan tulosten raportoinnin ja dokumentoinnin selkeyteen ja ajanmukaiseen tasoon. Lisäksi laatujärjestelmä takaa erilaisten mittaustulosten luotettavuuden ja toistettavuuden.

Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon käytössä on Laatunet-ohjelmisto. LaatuNet on valtakunnallinen selainpohjainen järjestelmä, joka sisältää toimintaohjeita, laatukriteerejä ja mittareita. Järjestelmään voidaan tehdä myös valvontayksikön omia tai esim. maakunnan alueella yhteisesti sovittuja toimintaohjeita ja näin yhdenmukaistetaan valvontaa.

Kouluttaudumme ja ylläpidämme laatujärjestelmäämme aktiivisesti. Lisäksi osallistumme valtakunnallisiin interkalibrointeihin ja teemme sisäisiä auditointeja toimintamme asiakaslähtöisyyden ja lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Riippumaton ulkoinen auditointitaho arvioi toimintamme laatua kolmen vuoden välein. Laadunhallinta on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Toivomme asiakkailtamme palautetta toiminnastamme. Palautteet ja reklamaatiot käsitellään yksikön sisällä yhteisesti. Palautteen avulla kehitämme toimintaamme ja reklamaatioiden käsittelyllä sekä niiden juurisyiden selvittelyllä pyrimme vastaavanlaisten virheiden toistumisen ehkäisemiseen. Mahdollisista luotettavuuttamme vaarantavista reklamaatioista ja niiden käsittelystä sekä korjaavista toimenpiteistä viemme tietoa myös ympäristöterveydenhuollon ylemmälle johdolle.