Hyppää sisältöön

Kiinteistön muodostus

Maanmittaustoimitukset

Salon kaupungin kiinteistöinsinöörinä toimii Hanna Heikkilä.

Salon kaupunki vastaa maanmittaustoimituksista ja pitää yllä kiinteistörekisteriä vanhan Salon asemakaava-alueilla sekä Halikon asemakaava-alueilla (pois lukien Vaskio ja Vartsala) ja Perniön kirkonkylän asemakaava-alueella. Alueen näet täältä. Muilla alueilla maanmittaustoimituksista vastaa Maanmittauslaitos, jonka valtakunnallinen asiakaspalvelunumero on 029 530 1110.

Tavallisimmat toimituslajit ovat lohkominen (tontin, rakennuspaikan, yleisen alueen tai tilan) ja rasitetoimitus. Toimituksissa käsitellään vanhoja oikeuksia ja rasitteita, määrätään alueiden rajat sekä perustetaan tarvittaessa uusia rasitteita.

Tontin/rakennuspaikan lohkominen

Vanhan Salon asemakaava vaatii sitovan tonttijaon ja näillä alueilla rakennuskelpoinen kiinteistö on asemakaavan ja tonttijaon mukaan lohottu ja kiinteistörekisteriin merkitty tontti. Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella, joka tulee vireille joko omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai määräalalle myönnetystä lainhuudosta. Toimituksen suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako.

Halikon asemakaava-alueella asemakaava ei vaadi sitovaa tonttijakoa. Rakennuskelpoinen kiinteistö muodostetaan (rakennuspaikan) lohkomisella, joka yleensä tulee vireille määräalalle myönnetystä lainhuudosta. Halikon asemakaava-alueella rakennuspaikka voi muodostua useista kiinteistöistä. Niille korttelialueille, joissa rakennustehokkuus on vähintään 0.4, tehdään sitova tonttijako kaupunkikehityslautakunnan 26.11.2019 § 226 päätöksen mukaisesti.

Lohkomistoimitusta varten vanhat rajamerkit tarkastetaan sekä rakennetaan tarpeellisin osin uusia. Toimituksessa pidetään kokous sekä laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Lohkominen vie aikaa vireille tulosta rekisteröintiin ajankohdasta ja tapauksesta riippuen noin kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija tai määräalan omistaja (ks. palveluhinnasto (pdf) (82,44 Kt))

Tietyin edellytyksin sitovan tonttijaon mukainen tontti voidaan rekisteröidä ilman maastotöitä (kiinteistörekisterinpitäjän päätös). Lähtökohtana on, että tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin entisen kiinteistön tai tontin alue.

Kaavakatujen lohkominen

Jos asemakaava-alueella kadun varteen, ehkä jopa tontin puolelle on ilmestynyt puukeppejä tai peräti pyykki, kyse saattaa olla katualueen lohkomisesta. Kaupunki on hakenut kaikkien asemakaavan mukaisten katujen lohkomista omistukseensa. Salon keskustassa, Halikon kirkonkylässä, Märyssä ja Perniön kirkonkylässä katujen lohkomisen suorittaa kaupungin toimitusinsinööri. Muilla asemakaava-alueilla lohkomista on haettu maanmittauslaitokselta. Ero johtuu siitä, että kaupunki on kiinteistörekisterin pitäjä vain edellä mainituilla asemakaava-alueilla. Joillain asemakaava-alueilla (esim. Hähkänä) lohkominen on jo tehty. Katualueiden lohkomisesta ei tule maanomistajille kuluja.

Katualueen lohkominen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain 218 §:n ja 94 §:n perusteella. Lohkomisessa asemakaavan mukainen katualue lohotaan yksityisen omistamasta kiinteistöstä kaupungin omistamaan kiinteistöön. Lohkomisessa ei käsitellä korvauksia. Korvaukset käsitellään haltuunotossa, joka useilla alueilla on tehty jo silloin kun katu on rakennettu, esim 1980-luvulla.

Lohkomisen etuna on kiinteistöjaotuksen selkeytyminen, kunnallistekniikan korjaustoiminnan nopeutuminen ja kiinteistöveron kohdistuminen vain tonttimaahan.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä, hanna.heikkila@salo.fi 02-7785401

Hakemuslomakkeet:

Tonttijakohakemus (doc) (888,00 Kt)
Kiinteistötoimitushakemus (doc) (889,00 Kt)