Hyppää sisältöön

Tarvitsetko luvan

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat

rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnostaminen tai uusiminen vaatii toimenpideluvan suunnittelutarvealueilla, ranta-alueilla ja pohjavesialueilla. Muilla kuin edellä mainituilla alueilla tarvitaan toimenpideilmoitus. Puiden kaataminen (pdf) (160,35 Kt) edellyttää asemakaava-alueella lupaa. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, joka haetaan Salon kaupungin ympäristönsuojelusta.

Rakennuslupa:

 • Uudisrakennus
 • Lisärakennus (laajennus)
 • Uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • Oleelliset käyttötarkoituksen muutokset
 • Muutokset, joilla on vaikutusta käyttäjän terveellisyyteen tai turvallisuuteen
 • Luvan voimassaolon jatkaminen

Toimenpidelupa:

 • Rakennelma (rakennelma 15 – 50 m², moottoriajoneuvotalli ja -katos < 50 m², kasvihuone 15 – 50 m²)
 • Yleisörakennelma (urheilu- tai kokoontumispaikka, asuntovaunualue, katsomo, yleisöteltta)
 • Liikuteltava laite (asuntovaunu tai -laiva, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn)
 • Erillislaite (masto, piippu, varastointisäiliö, hiihtohissi, muistomerkki, suurehko antenni, suurehko tuulivoimala)
 • Säilytys- tai varastointialue (muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue)
 • Julkisivutoimenpide (rakennuksen julkisivun, kattomuodon, katteen tai sen värityksen, ulkoverhouksen materiaalin tai värityksen olennainen muuttaminen)
 • Mainostoimenpide
 • Aitaaminen (erottava kiinteä aita korkeus yli 120 cm tai kadun reunusmuuri korkeus yli 60 cm)
 • Kaupunkikuvajärjestely
 • Maalämpökaivojen poraaminen
 • Aurinkokeräin, katso tarkemmin rakennusjärjestys s.14 ja 19
 • Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen tietyillä alueilla

Tarkemmin luvan tarpeellisuudesta määrätään rakennusjärjestyksessä (pdf) (9,42 Mt)

Rakennuksen purkaminen

Opas rakennuksen purkajalle (pdf) (641,03 Kt)