Hyppää sisältöön

Hirsjärvi-Sammalo

Hyväksymisvaihe

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen Turun hallinto-oikeuden päätöksestä – Salon kaupunkikehityslautakunta merkitsi asian tiedoksi 7.11.2023 § 179:

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Hirsjärvi-Sammalo ranta-asemakaavan muutos on kumottu Turun hallinto-oikeuden päätöksellä – Salon kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi 12.06.2023 § 48:

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Hirsjärvi-Sammalo ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi Hirsjärvi-Sammalo ranta-asemakaavan muutoksen (päivätty 30.9.2021) 4.4.2022, § 24.

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Hirsjärvi-Sammalo Kaavakartta (päivätty 30.9.2021) (pdf) (261,11 Kt)

Hirsjärvi-Sammalo Selostus (päivätty 30.9.2021) (pdf) (1,17 Mt)

Hirsjärvi-Sammalo Selostuksen liite – Asemakaavan seurantalomake (pdf) (32,46 Kt)

Hirsjärvi-Sammalo Selostuksen liite – OAS (pdf) (1,59 Mt)

Hirsjärvi-Sammalo Selostuksen liite – Kaavakartta ja määräykset (pdf) (349,55 Kt)

Hirsjärvi-Sammalo Selostuksen liite – Luontoselvitys (pdf) (2,21 Mt)

Hirsjärvi-Sammalo Selostuksen liite – Vastine lausuntoihin kaavaluonnoksesta (pdf) (71,15 Kt)

Hirsjärvi-Sammalo Selostuksen liite – Vastine lausuntoihin kaavaehdotuksesta (pdf) (77,77 Kt)

Ehdotusvaihe

Ehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 25.11-27.12.2021 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen aulassa, osoitteessa Hornintie 2-4 ja internetissä.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaava-alue sijaitsee Salossa Hirsjärven itärannalla Kiskon Sammalossa noin 25 kilometriä Salon kaupungin palveluista itään. Suunnittelualue koskee kiinteistöä 734-763-1-64, jonka pinta-ala on yhteensä noin 1,7 hehtaaria.

Ranta-asemakaavan muutos Hirsjärvi-Sammalo (pvm 4.12.2020) oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.2.-16.3.2021 välisen ajan.

Hirsjärvi-Sammalo kaavaluonnos (pdf) (282,33 Kt)