Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Hirsjärvi-Sammalo

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaava-alue sijaitsee Salossa Hirsjärven itärannalla Kiskon Sammalossa noin 25 kilometriä Salon kaupungin palveluista itään. Suunnittelualue koskee kiinteistöä 734-763-1-64, jonka pinta-ala on yhteensä noin 1,7 hehtaaria.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaavan muutos Hirsjärvi-Sammalo (pvm 4.12.2020) on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 15.2.–16.3.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) viraston aukioloaikana sekä internetissä.

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus mielipiteen esittämiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Kannanotot on jätettävä kirjallisena osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / Kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@salo.fi viimeistään tiistaina 16.3.2021 klo 16.

Hirsjärvi-Sammalo kaavaluonnos (pdf) (282,33 Kt)

Hirsjärvi-Sammalo kaavaselostus (pdf) (1,43 Mt)

Liite1 asemakaavan seurantalomake (pdf) (37,92 Kt)

Liite2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (2,46 Mt)

Liite3 kaavakartta ja määräykset (pdf) (374,40 Kt)

Yhteystiedot
Lotta Pelto-Timperi
Maankäyttöinsinööri
Yleiskaavoitus
+35827785111