Hyppää sisältöön

Hirsjärvi-Sammalo

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaava-alue sijaitsee Salossa Hirsjärven itärannalla Kiskon Sammalossa noin 25 kilometriä Salon kaupungin palveluista itään. Suunnittelualue koskee kiinteistöä 734-763-1-64, jonka pinta-ala on yhteensä noin 1,7 hehtaaria.

Ranta-asemakaavan muutos Hirsjärvi-Sammalo (pvm 4.12.2020) oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.2.-16.3.2021 välisen ajan.

Hirsjärvi-Sammalo kaavaluonnos (pdf) (282,33 Kt)

Hirsjärvi-Sammalo kaavaselostus (pdf) (1,43 Mt)

Liite1 asemakaavan seurantalomake (pdf) (37,92 Kt)

Liite2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (2,46 Mt)

Liite3 kaavakartta ja määräykset (pdf) (374,40 Kt)

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lähetä mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteeseen kirjaamo@salo.fi tai Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo.