Hyppää sisältöön

Esteettömyys

Kaupunkitilojen esteettömyys ja palveluiden saavutettavuus

Esteettömät ratkaisut mahdollistavat yhdenvertaisuuden jokaiselle ihmiselle toimia arjessa ja olla osallisena yhteiskunnassa eri elämän alueilla. Esteettömyyden edistäminen ja toteutuminen edellyttävät saumatonta yhteistyötä eri palvelualueiden välillä.

Esteettömyydessä otetaan huomioon esimerkiksi liikkumiseen, näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja viestintään liittyvät asiat.

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua, joka lähtee esteettömästä ajattelutavasta sekä oikeista asenteista ottaa erilaisuus huomioon esimerkiksi rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Uusien infra- ja talonrakennushankkeiden yhteydessä esteettömyyttä toteutetaan lain vaatimien normien ja ajantasaisten viranomaisohjeistusten mukaisesti. Vanhoja kohteita saneeratessa esteettömyyttä parannetaan, joskin se on aina haastavampaa kuin uudiskohteissa. Esteettömyysvaatimukset ja -ohjeistukset ovat olennainen osa myös rakennusvalvontaa ja sen lupaprosesseja.

Salon kaupunki tulee vuoden 2025 aikana laatimaan esteettömyyden toimenpidesuunnitelman osana kaupunkistrategian Avaimet kaikkiin oviin -toimeenpanoa.

Havaitsitko puutteita esteettömyydessä?

Rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyvistä korjaustarpeista voi ilmoittaa teknisille palveluille vikailmoitukset@salo.fi, josta tarvittavat ja toteuttamiskelpoiset korjaustoimet lähtevät eteenpäin.

Viestinnän osalta esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvistä havainnoista voi olla yhteydessä viestinta@salo.fi.