Hyppää sisältöön

Salon maahanmuuttajaneuvosto

Salossa toimii eri kulttuurien edustajista koottu maahanmuuttajaneuvosto. Neuvostossa on 10 jäsentä ja se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajana toimii Saeko Lindroos ja sihteerinä Terhikki Lehtonen. Neuvoston tehtävänä on toimia maahanmuuttajien edustajana Salon kaupungissa ja edistää maahanmuuttajien ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Lisäksi neuvoston tehtävänä on:

  • Edistää maahanmuuttajien omien järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja eri kulttuurien välistä vuoropuhelua
  • Kehittää maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä palveluja
  • Välittää tietoa maahanmuuttajille suomalaisesta yhteiskunnasta, osallistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvistä asioista
  • Vahvistaa ja kehittää suomen kielen oppimismahdollisuuksia ja opiskelumuotoja
  • Kannustaa maahanmuuttajia osallistumaan ja vaikuttamaan
  • Osallistua syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn
  • Kannustaa säilyttämään omaa äidinkieltä ja kulttuuri-identiteettiä

Maahanmuuttajaneuvostolle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen maahanmuuttajaneuvosto​@​salo.​fi​

Lisätietoja

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenet.

Maahanmuuttajaneuvoston kokousten pöytäkirjat.

Maahanmuuttajaneuvoston esite Adobe julkaisuversiona.

Salon maahanmuuttajaneuvoston esite ladattavana pdf-tiedostona. (916,44 Kt)