Hyppää sisältöön

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus pyrkii mahdollistamaan tiedollisen itsemääräämisoikeuden toteutumisen määrittelemällä rekisteröidylle laajat oikeudet kontrolloida henkilötietojensa käsittelyä ja vaikuttaa siihen. Nämä oikeudet eivät ole absoluuttisia, vaan ne on suhteutettava muihin oikeuksiin. Kaikki oikeudet eivät myöskään ole olemassa kaikkien käsittelytoimien osalta, vaan niiden olemassaolo riippuu muun muassa käsittelyn oikeusperusteesta.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä joko suoraan rekisterinpitäjään (yhteystiedot tietosuojaselosteessa) tai Salon kaupungin tietosuojavastaavaan.

Rekisterinpitäjän on vastattava henkilötietojen käsittelyä koskeviin rekisteröidyn pyyntöihin ilman tarpeetonta viivytystä ja pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan erityisestä syystä pidentää enintään kolmeen kuukauteen, mutta tällöinkin rekisterinpitäjän tulee vastata rekisteröidylle kuukauden kuluessa ja kertoa viivästyksen syistä.

Mikäli rekisteröidyn pyynnöstä kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen vastaus, jossa kieltäytyminen perustellaan. Tällöin rekisteröidylle kerrotaan hänen oikeudestaan tehdä valitus valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä voi tehdä pyynnöstä kieltäytymisestä myös hallintopäätöksen, josta on mahdollisuus valittaa suoraan hallinto-oikeuteen.

Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?