Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Salossa osallistuvaa budjetointia kokeillaan tänä vuonna (2021) ensimmäistä kertaa ja tämän vuoden talousarvioon on varattu 100 000 euroa tähän tarkoitukseen.

Kyseinen summa on tämän vuoden aikana tarkoitus käyttää asukkaiden ehdottamiin ja valitsemiin toimenpiteisiin kaupungin alueella. Ehdotuksia voivat esittää niin yksittäiset asukkaat kuin yhteisötkin. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä tai hankintoja tai alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan. Ehdotukset voivat olla myös kaupungin ja eri toimijoiden yhteishankkeita.

Ennen kuin ehdotukset tuodaan asukkaiden arvioitaviksi ja äänestykseen Otakantaa.fi-palvelussa, käy kaupunki ne sisäisesti läpi ja varmistaa, että esteitä ehdotuksen toteutukseen ei ole.

Kun haluat ehdotukseksi mukaan osallistuvaan budjetointiin, toimi näin:

1. Lähetä ehdotuksesi 14.4. mennessä Salon kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti (kirjaamo@salo.fi) tai postitse (Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo).

2. Ehdotus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee selkeästi käydä ilmi seuraavat asiat:
ehdotuksen nimi, ehdotuksen ja toteutuksen kuvaus, perustelut, kustannusarvio, josta käy ilmi mahdollinen muu rahoitus tai työpanos, mahdolliset yhteistyökumppanit sekä ehdotuksen yhteyshenkilöt. Jos ehdotukseen liittyy pidempiaikaista toimintaa tai ylläpitoa, niin ehdotuksessa tulee kuvata, miten tämä olisi tarkoitus toteuttaa.

Ehdotukset tulevat arvioitaviksi ja äänestykseen Otakantaa.fi-palveluun 19.4. ja äänestysaikaa on 6.5. asti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan 100 000 euron määrärahan puitteissa. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotukset Otakantaa.fi-palvelussa