Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kaupungin rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia edistävien hankkeiden toteutuksissa.

Osallistuva budjetointi 2023

Salossa osallistuvaa budjetointia toteutetaan tänä vuonna jo kolmatta kertaa ja vuoden 2023 talousarvioon on varattu 100 000 euroa tähän tarkoitukseen. Määräraha käytetään asukkaiden sekä kaupungin yhteisöjen ehdottamiin ja toteuttamiin projekteihin kaupungin alueella. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi tapahtumia (kyläfestivaalit, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, yhteiset retket), asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja tai alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan (harrastustoiminta). Toteutettavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta. Samoin rakennettavien olosuhteiden tulee olla kaikille avoimia ja maksuttomia.

Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin ehdotusaika on päättynyt 28.2.2023. Kiitos kaikille ehdotuksensa jättäneille.

Toimintatapa

Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 euron määräraha. Ehdotusten jättäjien tulee olla sitoutuneita toteuttamaan antamansa ehdotukset. Määrärahan lisäksi kaupunki tukee viestinnässä ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Hankkeiden vetäjien kanssa sovitaan tarkemmin yhteiset toimintatavat. Hankkeet tulee toteuttaa kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun 2024 mennessä.

Kaupungin työryhmä käy ehdotukset läpi ja varmistaa, että esteitä ehdotuksen toteutukseen ei ole. Mikäli ehdotusten kokonaisbudjetti ylittää varatun 100 000 euroa, päätetään suurin osa määrärahan käyttökohteista kuntalaisäänestyksen perusteella ja loppuosa (vähintään 30 000 euroa) työryhmän tekemän kokonaisarvioinnin perusteella.

 

 

Osallistuva budjetointi 2023 etenee kuntalaisäänestykseen

2023 annettujen ehdotusten, joiden osalta toteuttamisvalmius on olemassa, yhteenlaskettu talousarvio on noin 155 000 euroa. Koska ehdotusten yhteenlasketut kustannukset ylittävät varatun määrärahan (100 000 euroa), järjestetään ehdotuksista kuntalaisäänestys.

Kuntalaisäänestys toteutetaan Ota kantaa -sivuston kautta 30.3.–12.4 välisenä aikana. Äänestyslinkki päivitetään tähän 30.3.2023.

Jos sähköiseen äänestykseen osallistuminen ei ole mahdollista, on paperinen äänestyslomake saatavilla kaupungin palvelupisteistä, joihin sen voi myös palauttaa.

Vuoden 2023 osallistuvassa budjetoinnissa annetut ehdotukset

Määräaikaan (28.2.) mennessä yhteensä 40 eri henkilöä yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana jätti ehdotuksensa. Muutamissa ehdotuksissa oli useampia ideoita tai moniosaisia toteutuksia saman teeman ympärillä.

Ehdotuksista 26 oltiin valmiita toteuttamaan itse. Ehdotusten toteuttajina ovat pääosin yhdistykset ja näiden lisäksi taiteilijaryhmät ja yrittäjät. Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 euron määräraha ja osa ehdotuksista vaatii myös oman rahoituksen keräämistä. Esitetyt määrärahat ovat osin arvioita ja niitä voidaan tarkentaa, kun toteutuvia hankkeita työstetään eteenpäin. Tapahtumat ovat maksuttomia bussiretkiä lukuun ottamatta.

 

Kulttuuri ja tapahtumat

Liikuntaolosuhteet ja -toiminta

Osallistuvaan budjetointiin vuonna 2023 annetut muut ehdotukset

Yhteensä 14 ehdotusta esitettiin kaupungin toteutettavaksi. Ehdotusten tekijöille on kerrottu ennakkoon, että heidän tulee olla sitoutuneita toteuttamaan ehdotuksensa itse, ja että kaupunki tukee hankkeen viestinnässä sekä antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Sovitulla linjauksella halutaan lisätä kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Äänestyksestä pois jäävien ehdotusten yhteydessä on kerrottu ehdotuksen antaja sekä perustelu sille, miksi ehdotus ei etene kuntalaisäänestykseen. Ehdotukset, jotka eivät etene äänestykseen menevät sisältönsä mukaan tiedoksi myös kaupungin eri palveluihin.

Tiedotteet
Salo yhdessä – osallistuva budjetointi 2023 etenee
27.3.2023
Tänä vuonna Salon kaupungin osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia sai jättää helmikuun loppuun asti. Yhteensä 40 eri henkilöä yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana jätti ehdotuksensa. Muutamissa ehdotuksissa oli useampia ideoita tai moniosaisia toteutuksia saman teeman ympärillä. Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, lapsiystävällisyys, elävät ja yhteisölliset kylät / asuinalueet sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Teemat toteutuivat […]
Tiedotteet
Vuoden 2023 osallistuva budjetointi käynnistyy
31.1.2023
  Ehdotusten antaminen vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin määrärahojen käytöstä on mahdollista tästä päivästä alkaen sähköisesti sivustolla www.salo.fi/osallistuvabudjetointi tai paperilomakkeella kaupungin palvelupisteissä aukioloaikoina. Ehdotuksia otetaan vastaan helmikuun loppuun asti. Samalla sivustolla on julkaistu myös video osallistuvasta budjetoinnista. Teemat Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, lapsiystävällisyys, elävät ja yhteisölliset kylät/ asuinalueet sekä kestävän kehityksen […]

Vuosien 2021 ja 2022 hankkeet

Salossa osallistuvaa budjetointia toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021, jolloin toteutettaviksi kohteiksi valittiin Halikon frisbeegolfrata sekä Inkereen, Kuusjoen, Toijan ja Särkisalon ulkokuntoilualueet.

Vuonna 2022 toteutettiin yhteensä 12 eri hanketta, jotka olivat toteuttajineen seuraavat:

 1.  Hajalan frisbeegolfradan rakentaminen, Hajalan kyläyhdistys ry
 2.  Hyvinvointia luonnosta ryhmätoimintaa perheille, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry
 3. Kuntoportaat Perniön keskustaan, Perniön Urheilijat ry, Perniön Sisu ry ja paikalliset yrittäjät
 4. Lisää toimintaa Tuohittuun, Tuohitun kyläyhdistys ry
 5. Muurlan opiston frisbeegolfradan uusiminen, Muurlan opisto
 6. Pariisilainen ilta, Salon Taiteilijaseura ry
 7. Salo Circus -sirkusesitykset ja työpajat, Poikki Taideyhdistys ry
 8. Salon monet kasvot -yhteisötaideteos, Taito Varsinais-Suomi ry
 9. Sanataidepajat lapsille ja nuorille, Kirjan talo – Bokens Hus ry
 10. Soivat kylät -konserttikiertue, Soivat kylät -taiteilijatyöryhmä
 11. Ulkoilureitti Viitankruunun ympäri, Viitankruunun asukasyhdistys ry
 12. Vuohensaaren tanssilavan peruskorjauksen suunnittelu, Roope ja Malla Pelo & kaupungin tilapalvelut

Lisätietoja

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska
050 344 5463, hilpi.tanska@salo.fi