Hyppää sisältöön

TE2024-uudistus

Salon kaupunki on vuosina 2021-2024 mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joissa osa työvoimahallinnon tehtävistä on jo siirretty kaupungin vastuulle. Salon kaupunki, Someron kaupunki, Koski TL:n kunta ja Marttilan kunta muodostavat 1.1.2025 alkaen yhteisen työllisyysalueen. Salon kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Tämä tarkoittaa sitä, että Salon kaupunki vastaa palveluiden tuottamisesta sekä ottaa vastaan liikkeenluovutuksessa valtiolta siirtyvät työntekijät. Salossa kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteisen työllisyysalueen muodostamisen 23.10.2023 kokouksessaan – linkki päätökseen. 

TE-uudistuksen rinnalla valmistellaan kotoutumislain kokonaisuudistusta (KOTO24).

Mitä muutos tarkoittaa?

Jos olet jo TE-palvelujen asiakas, sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä, vaikka palveluntarjoaja vaihtuu vuoden vaihteessa. Tiedotamme mahdollisista muutoksista muun muassa Salon kaupungin verkkosivulla ja otamme sinuun yhteyttä tarvittaessa myös henkilökohtaisesti.

Töitä tai työntekijöitä hakiessasi sinun tulee kirjautua aina Työmarkkinatorille, joka toimii töiden ja tekijöiden kohtaamispaikkana.  Työmarkkinatorilta löydät työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja avoimia työpaikkoja. Kun kirjaudut Työmarkkinatorille, pääset luomaan esimerkiksi työnhakuprofiilin tai työpaikkailmoituksen. Työmarkkinatorilta löydät myös kattavasti ohjeita asiointia varten.

Mikäli tarvitset työvoimapalvelua ensimmäistä kertaa, voit aina kääntyä oman kuntasi puoleen. Me autamme ja ohjaamme sinua eteenpäin.

TE2024-uudistuksen taustaa

Uudistus on tärkeä osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Sen tavoitteena on järjestää työllisyyspalvelut siten, että ne tukevat mahdollisimman tehokkaasti kuntien ja alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä, lisäävät työllistymistä ja hyödyntävät kuntaekosysteemin monia mahdollisuuksia: työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita – niin työnhakijoita kuin työnantajiakin. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin räätälöityjä palveluja, jolloin pystytään huomioimaan paikalliset tilanteet niin työttömyyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessakin.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023.

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 lähtien työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Lisätietoja kotoutumislain kokonaisuudistuksesta (KOTO24)

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Kotoutumislaki uudistetaan vastaamaan eduskunnan edellytyksiä kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumislain kokonaisuudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen.

TE-palveluiden uudistamisen yhteydessä vastuu TE-palveluiden asiakkaina olevien kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnalle. Uuden kotoutumislain mukaan kuntien on tarjottava kotoutumispalveluita myös muille kuin työnhakijoille. Myös työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen, järjestämisvastuu siirtyy kunnalle.