Hyppää sisältöön

Velvoitetyöllistettävät

Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota työtä työttömälle työnhakijalle, joka täyttää seuraavan ehdon: hänen oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

Jos työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kaupungin palveluksessa, hänen kotikaupunkinsa on TE-toimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus 6 kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite).