Hyppää sisältöön

Velvoitetyöllistettävät

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa Salon kaupungin velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. 60-vuotiaiden osalta velvoite voidaan järjestää myös työllistämistä edistävänä palveluna.

Velvoitetyöllistäminen on ns. viimesijainen palvelu. Jos työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kaupungin palveluksessa, hänen kotikaupunkinsa on järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus (työllistämisvelvoite).

Velvoitetyöllistäminen on maksimissaan kuuden kuukauden pituinen kokoaikainen työsuhde työnhakijan aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta mahdollisimman hyvin vastaavassa tehtävässä Salon kaupungilla. Sopiva paikka etsitään haastattelun perusteella.

TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu ilmoittaa velvoitetyöoikeudesta työnhakijalle ja ohjaa heidät kaupungin velvoitetyöpalveluun. Velvoitetyöoikeus on henkilöille vapaaehtoinen.