Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilu

Salon kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joka on käynnistynyt 1.3.2021. Kuntakokeilu päättyy 30.6.2023. Salon työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat myös Koski Tl ja Marttila. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Olenko kuntakokeilun asiakas?

Kuntakokeilun asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Heihin kuuluvat kaikki kokeilualueella asuvat,

  • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Asiakkaana työllisyyden kuntakokeilussa

Avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana saat omavalmentajan, joka nopeuttaa ja helpottaa palvelupolkuasi. Omavalmentaja-mallin ytimenä on ajatus siitä, että asiakasta ohjaa sama ihminen, joka tuntee hänen tilanteensa. Palvelu toimii ”yhden luukun” –periaatteella, jolloin asiakkaan aikaa säästetään. Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin.

Kuntakokeilussa panostetaan vahvaan alkuun. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas pyritään saamaan tehokkaasti eteenpäin. Ensin omavalmentajan kanssa henkilökohtaiseen keskusteluun, jossa hänelle selkeytyy vaihtoehdot, ja tästä eteenpäin työhön, koulutukseen tai sopivaan palveluun. Tavoitteena on aina mahdollisimman ripeä työllistyminen. Matka kohti työllistymistä saattaa sisältää kuitenkin useita eri askeleita, joilla parannetaan asiakkaan tilannetta.

Mitään kunnan palveluita ei poistu ja niihin voi edelleen hakeutua myös suoraan. Kunnan palvelut ovat myös saatavilla niille TE-toimiston asiakkaille, jotka eivät ole kuntakokeilun asiakkaita.

Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Kuntakokeilu vastaa palveluistasi, mutta käytössäsi ovat
myös Oma asiointi -palvelu (mm. yhteydenottopyyntö ja muutoksista ilmoittaminen) ja valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut. Ne palvelevat sekä kuntakokeilun että TE-toimiston asiakkaita.

Miten ilmoittaudun työnhakijaksi ja siirryn kuntakokeilun asiakkaaksi?

Työnhaku alkaa ilmoittautumalla TE-toimistoon, olipa kyseessä kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas.

Jos kuulut kuntakokeilun kohderyhmään, TE-toimisto ohjaa sinut kuntakokeilun asiakkaaksi. Kaikille työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmiin kuuluville henkilöille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti.

Siirtyminen TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi ei siis vaadi sinulta toimenpiteitä, vaan siirtyminen tapahtuu automaattisesti.

  • Huomioithan, että ei ole mahdollista asioida muiden kuntakokeilualueiden toimipisteissä.
  • Kuntakokeilun asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Jos asiakas esimerkiksi pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti, hän työttömäksi jäätyään ohjautuu takaisin kuntakokeilun piiriin. Alkanut asiakkuus jatkuu kuntakokeilussa 30.6. 2023 saakka, vaikka asiakas ei enää kuuluisi mihinkään kuntakokeilulain määrittelemään kohderyhmään.

Entä jos en kuulu kuntakokeilun piiriin?

Jos et kuulu mihinkään työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään, asiointisi jatkuu TE-toimistossa kuten ennenkin. Kaikki kunnan palvelut ovat edelleen myös sinun käytettävissäsi ja TE-toimisto voi yhtä lailla ohjata sinut eteenpäin näihin palveluihin.

Tuleva työllisyyden kuntakokeilu on laajempi kuin aiemmat kuntakokeilut. Sen kohderyhmä on hyvin laajasti määritelty. Jos hyödyt kuntakokeilusta, todennäköisesti kuulut myös sen kohderyhmään.

Voinko halutessani valita pysyä TE-toimiston asiakkaana?

On poikkeustapauksia, jolloin voit valita jäädä TE-toimiston asiakkaaksi.

Kokeilualueisiin kuuluvista kunnista kaksikielisiä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kokkola ja Turku. Muut kokeilualueisiin kuuluvat kunnat ovat yksikielisiä. Kielilain 10§:n 1 momentin mukaisesti asiakkaalla on oikeus käyttää suomea tai ruotsia viranomaisasioissa. Mikäli palvelusi ovat siirtymässä yksikieliseen kokeilukuntaan, mutta haluat saada palvelua ruotsin kielellä, voit valita TE-toimiston asiakkaaksi jäämisen.

Kuntalainen voi jäädä TE-toimiston asiakkaaksi, jos työttömyys on lyhytaikaista ja sen päättymisajankohta on etukäteen tiedossa. Esimerkiksi jos hänet lomautetaan lyhyeksi ajaksi, jonka jälkeen työt jatkuvat. Tai jos työttömyys päättyy lyhyen ajan sisällä äitiys- tai vanhempainlomaan, varusmiespalveluksen alkamiseen tai muuhun vastaavaan syyhyn.

Mitä tapahtuu, jos muutan kokeilun aikana toiseen kuntaan?

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana useita kuntia. Jos muutat kuntaan, joka ei ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa, asiakkuutesi siirtyy takaisin TE-toimistolle. Muussa tapauksessa siirryt uuden kotikuntasi kokeilun asiakkaaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löytyy kaikki työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat.

Koottuja tietoja kuntakokeilusta

Ajankohtaista

Tiedotteet
Salon kaupungin työllisyyspalvelut hakee yrityksiä yhteistyöhön
15.11.2021
Salon kaupungin työllisyyspalvelut jatkaa yrityksille tarkoitettua edelleensijoituspalvelua myös vuonna 2022. Palvelussa Salon kaupunki palkkaa pitkään työttömänä olleen salolaisen osaajan ja sijoittaa hänet paikalliseen yritykseen. Koordinaattori Salla Seppälä Salon työllisyyden kuntakokeilusta kertoo, että potentiaalisia palkkatukityöllistettäviä ensi vuodelle on kartoitettu kuntakokeilun asiakkaista syksyn aikana ja nyt käynnistyvät varsinaiset haastattelut: – Osaajia meillä on monenlaisia ja monen ikäisiä. […]
Tiedotteet
Työllisyyden kuntakokeilussa iloitaan kasvokkaisista tapaamisista ja tapahtumista
29.9.2021
Työllisyyden kuntakokeilu on ollut käynnissä Salossa, Marttilassa ja Koskella maaliskuusta alkaen. Tällöin kokeilun asiakkaaksi siirtyi TE-palveluista 2840 henkilöä. Kuntakokeilussa asiakkaina ovat Kelan työttömyysetuutta saavat, kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa. Nyt syyskuussa Salon työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärä on noin 2700 henkilöä. Lomautusten vähentyminen ja yleinen taloustilanteen paraneminen on […]
Tiedotteet
Salon työllisyyden kuntakokeilu palvelee asiakkaitaan koko kesän ajan
22.6.2021
Työllisyyden kuntakokeilu on ollut käynnissä Salossa, Marttilassa ja Koskella vuoden 2021 maaliskuusta alkaen. Ensimmäiset vajaa neljä kuukautta ovat sujuneet kokonaisuudessaan hyvin. Kuntakokeilun asiakkaaksi siirtyi maaliskuun alussa 2840 henkilöä. Koronarajoitusten ja yleisen työmarkkinatilanteen parantuessa asiakasmäärä on pienentynyt ja on nyt 2700 (6/ 2021). Tällä hetkellä kuntakokeiluun siirtyy jonkun verran nuoria vastavalmistuneita ja heidät kaikki pyydetään Ohjaamon […]
Tiedotteet
Salon työllisyyden kuntakokeilun ensimmäinen kuukausi oli onnistunut
16.4.2021
Salon työllisyyden kuntakokeilun asiakastyötä on takana jo reilu kuukausi. Asiakassiirroissa kuntakokeiluun siirrettiin noin 2800 työnhakijaa Salosta, Marttilasta ja Koskelta. Asiakkaat ovat saaneet tiedotteen kuntakokeiluun siirrosta postitse. Asiakassiirrot sujuivat kokonaisuutena hyvin ja kaikilla kokeiluun ohjatuilla työnhakijoilla on nyt nimetty omavalmentaja. Omavalmentajia on yhteensä 18. Eri kohderyhmillä (esim. nuoret) on omat omavalmentajansa. – Omavalmentajien ja kuntakokeilun toimipisteet, […]
Tiedotteet
Salon työllisyyden kuntakokeilun toimenpiteet etenevät aikataulussa – kuntakokeilun alkamiseen vajaat kaksi viikkoa
17.2.2021
Työllisyyden kuntakokeilu otti harppauksen suunnitteluvaiheesta täytäntöönpanoon, kun Salon kaupunginhallitus hyväksyi 8.2.2021 kokouksessaan Varsinais-Suomen TE-toimistosta siirtyvät työntekijät kaupungin työnjohdon alle. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös kuntakokeiluun liittyviä yhteistyösopimuksia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen TE-toimiston, KEHA-keskuksen, Salon kaupungin, Marttilan ja Koski Tl. kuntien kanssa. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi siirtyvät kaikki työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, jotka […]
Tiedotteet
Salon kaupungin valmistautuminen työllisyyden kuntakokeiluun on hyvässä vauhdissa
20.1.2021
Salon kaupungin työllisyyspalvelut valmistautuu 1.3.2021 alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun mm. asiakaspalvelutiloja laajentamalla. Sekä Walttiin Salorankadulle että Voimalaan Vilhonkadulle on rakennettu lisätiloja, jotta kuntakokeilun asiakkaita voidaan palvella asianmukaisissa tiloissa. Voimalan osalta laajennetaan Hilkansalin aulaan, jonne sijoittuu maaliskuusta alkaen arkisin joka päivä avoinna oleva kuntakokeilun päivystyspiste. Salon kaupunki on rekrytoinut kuusi omavalmentajaa sekä sosiaalityöntekijän kuntakokeilun asiakastyöhön. Työntekijät ovat […]