Hyppää sisältöön

Vast vastensa -hanke

Vast vastensa -käsi kädessä -hankkeessa (2020 – 2022) lisätään romanien yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on parantaa romanien työ- ja toimintakykyä sekä lisätä sosiaalista osallisuutta. Hankkeessa toteutetaan Suomen romanipoliittisen ohjelman 2018 – 2022 tavoitteita.

Hankkeen aikana työskennellään paikkakuntakohtaisten tarpeiden pohjalta ja kehitetään erityisesti pienten paikkakuntien romanityötä. Samalla tarjotaan yhteistyöverkostolle, viranomaisille ja päättäjille mahdollisuus kasvattaa omaa osaamistaan romanikulttuuriin liittyvissä asioissa romanien osallisuuden lisäämiseksi.

Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja varmistaa romaniväestön erityistarpeiden huomioiminen eri palveluiden kehittämisessä, tarjoamisessa ja toteuttamisessa.

Hankkeessa hyödynnetään romanien omaa toimijuutta ja kokemusasiantuntijuutta.

Vast vastensa – hanke toteutetaan Salon ja Rauman seudulla.

Rahoitus: Vast vastensa – hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tuella. Rahoittajana toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke sisältyy Suomen rakennerahasto -ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 toimintalinjaan 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen)

Kesto: 1.4.2020 – 31.7.2022

Toteuttajat: Päätoteuttajana toimii Salon kaupunki ja osatoteuttajana Rauman seudun katulähetys ry. Salon kaupunki hallinnoi hanketta