Hyppää sisältöön

KotoSalo ja KotoSomero -hanke

KotoSalo ja KotoSomero – Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla ESR+ -hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama maahanmuuttajien työllistymisen ja yrittämisen edistämisen kehittämishanke. Hanke on ryhmähanke, jossa päähankkeen toteuttaja on Salon kaupunki, osahankkeiden toteuttajina toimivat Yrityssalo Oy ja Someron kaupunki.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmää ovat Salon seudulla (Salo ja Somero) asuvat kotoutumisajalla olevat maahanmuuttaneet henkilöt, erityiskohderyhmänä ukrainalaiset, tilapäistä suojelua saavat henkilöt.

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat kotoutujat, jotka ovat työnhakijoina, mutta myös työvoiman ulkopuolella olevia asiakkaita voi hankkeessa olla mukana. Asiakkaina voi olla myös kotoutumisajan ylittäneitä henkilöitä, mikäli erityistukea työllistymiseen tarvitaan kielellisten tai kulttuuristen seikkojen takia.

Toisena keskeisenä kohderyhmänä ovat työnantajat, joiden potentiaalia kohderyhmän työllistämisessä hankkeen kautta lisätään.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa työikäisten maahanmuuttajien palveluiden kokonaiskoordinaation malli, vastaten TE2024- ja KOTO24-uudistuksiin.

Tavoitteena on tehostaa toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää maahanmuuttajien työllistymistä sekä koko seudun houkuttelevuutta työperäisen maahanmuuton näkökulmasta.

Lisäksi pyritään perustamaan matalan kynnyksen osaamiskeskukset Saloon ja Somerolle, tarjoten tehokasta ja sujuvaa palvelua maahanmuuttajataustaisille työikäisille.

Hankkeessa keskitytään myös maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen erityisesti tulevaisuuden työvoimapula-aloilla, kehittäen uraohjausta ja yrittäjyysvalmiuksia kotoutumisajalla oleville työnhakijoille.

Työnantajayhteistyössä edistetään yritysten monimuotoisuuden ymmärrystä ja luodaan verkostotoimintaa tarjoamalla ohjausta ja vertaistukea.

Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia työllistymistä tukevia palveluita ja luodaan Salon kaupungille oma hankintamalli sekä suunnitelma työllistämiseen.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto 80%, omarahoitusosuus 20%
Kesto: 1.2.2024–31.1.2027
Toteuttajat: Salon kaupunki, Yrityssalo Oy ja Someron kaupunki

KotoSalo- ja KotoSomero -hankkeen tunnus.