Hyppää sisältöön

Taloussuunnittelun kansalaispaneeli

Salon kaupunki on hyväksytty mukaan Sitran hankekokonaisuuteen, jossa kehitetään toimintamallia kuntalaisten osallistumiseen kuntien talouden suunnitteluun.

Kansalaispaneeli kootaan 1000 satunnaisotannalla valitun salolaisen joukosta. Otanta on koottu Digi- ja väestötietoviraston järjestelmästä. Satunnaisotannalla pyritään saamaan mukaan myös niitä, jotka eivät perinteisten osallisuuskanavien kautta ole olleet mukana.

Otannan henkilöt ovat saaneet kaupunginjohtajalta kirjeen lähteä mukaan kansalaispaneeliin. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään vielä henkilön koulutustausta ja työtilannetta, jotta tavoite paneelin moninaisuudesta toteutuu. Lopulliseen paneeliin valitaan noin 30 osallistujaa, jotka on valittu anonyymisti siten, että tiedossa on ollut ilmoittautujan ikä, kaupunginosa, työtilanne sekä koulutustausta.

Paneeli kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa ja työskentelee lisäksi sähköisellä osallisuusalustalla. Paneelin työskentelystä maksetaan 40 euron kokouspalkkio per tapaaminen.

Kansalaispaneeli tukee Salon kaupungin strategian yhteisö-avaimen toimeenpanoa ja edistää kuntalaisten osallisuutta. Lisätietoja Salon kaupunkistrategiasta. 

Kuntalaisten osallisuuden toteuttaminen on koko hankkeen keskiössä. Haluamme kuulla, millaisia ajatuksia valitulla joukolla on kunnan talouden arviointiin ja tulevaisuuden investointiohjelmaan. Samalla kuntalaiset pääsevät tutustumaan kunnan talousarvion sisältöön ja sen laatimisen prosessiin.

Lisäksi kansalaispaneelista haetaan kokemuksia niin satunnaisotannan käyttämisestä osallisuustyössä kuin sähköisen alustan pilotoinnista. Salon kaupungin kumppanina hankkeessa on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, joka tulee osallisuustyötä 30 000 euron rahoituksella.

Sitran rahoittama hankekokonaisuus tukee kuntalaisten osallistumista kuntien talouden suunnitteluun

Väestömuutokset, hallinnon rakennemuutokset, elinkeinojen kehitys ja julkisen talouden kestävyysvaje vaativat talouspäätöksiin pidemmän aikavälin vaikutusten tarkastelua.

Sitra on valinnut rahoitushaun perusteella vuodelle 2024 kokeiluja toteuttamaan Salon, Turun ja Jyväskylän ja kaupungit sekä Rautalammin kunnan. Sitra mahdollistaa kumppaneiden kokeilut rahoittamalla niitä 50 % osuudella.

Kukin kumppani kokoaa satunnaisotannalla kansalaispaneelin, joka saa perehdytyksen ja ottaa kantaa kunnan taloudessa tunnistettuun keskeiseen kysymykseen sekä antaa suosituksensa talousarvioprosessin eri vaiheissa.

Lisätietoja hankkeesta Sitran verkkosivulla.

Sitran hankkeen kuvituskuva. Kuva: Topias Dean, Sitra.