Hyppää sisältöön

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä sekä edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työkykyä ohjaaviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan voi aloittaa aktivointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Suunnitelman tekee kuntakokeilun omavalmentaja / TE-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja ja työtön työnhakija yhdessä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Työtoiminta voi olla työnomaista toimintaa, esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, vanhustyössä jne., työpajatoimintaa; tekstiili, puutyö, catering, ohjelmointi, kiinteistöhuolto jne. tai ryhmämuotoista toimintaa, ks. ryhmät alempana tällä sivulla.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

  • suunnitelmaan perustuvaa ja toimintakyvyn mukaista
  • mielekästä ja riittävän vaativaa, toisille lähellä työelämää ja toisille totuttautumista työelämän pelisääntöihin
  • yksilöllisesti räätälöityä huomioiden sekä osallistujan kyvyt, taidot, toiveet ja tavoitteet että työtoimintapaikan tarpeet.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto

  • järjestetään 3 – 24 kuukauden jaksoksi kerrallaan
  • toimintapäiviä voi olla 1 – 4 pv/ vk
  • vähintään 4 tuntia/ pv.

Toimeentulo kuntouttavan työtoiminnan aikana

  • työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa
  • kulukorvaus 9 €/ toimintapäivä matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan
  • kulukorvaus ja matkakorvaus eivät pienennä asiakkaan muita etuisuuksia.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 €/ päivä.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Työtoiminnassa sovelletaan työturvallisuuslakia.

Kuntouttavan työtoiminnan esite asiakkaille (pdf) (399,31 Kt)

Kuntouttavan työtoiminnan esite ohjaajille ja järjestäjille (pdf) (556,85 Kt)

Palveluseteli

Palveluseteli on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan lain piirissä.

Palveluntuottajan on oltava Salon kaupungin hyväksymä ja toimijan kanssa on tehty palveluntuottamisen sopimus. Palveluntuottajaksi voi hakea kuntayhtymä, rekisteröity yhdistys tai säätiö, valtion virasto tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Lisätietoja palvelusetelistä:
Työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta, 044 778 2161, minna.​k.​virta​@​salo.​fi​ 

Lisätietoja palveluntuottajille:Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelisääntökirja 2022 (Word) (674,93 Kt)

Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi (Word) (27,99 Kt)

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, syksy 2022