Hyppää sisältöön

HelppoSalo –hanke

HelppoSalo on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Salon kaupungin rahoittama maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maahanmuuttajat, riippumatta maahantulon syystä tai työmarkkina-asemasta, huomioiden yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvonäkökulman.

Hankkeen päämääränä on jo olemassa olevien palveluiden kartoitus sekä uusien tarvittavien palveluiden kehittäminen. Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen perustaminen sekä vakiinnuttaminen osaksi kaupungin omaa toimintaa ovat hankkeen merkittävimmät tavoitteet. HelppoSalo palvelu tukee ja nopeuttaa kotoutumista sekä edistää maahanmuuttajien työllistymistä tarjoten tukea ja opastusta yhteiskunnassa toimimiseen, sekä ohjausta oikeiden palvelujen piiriin.

Tavoitteena on mm. digitaalisen ohjauksen ja neuvonnan vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien selvittäminen, monikielisen neuvonnan vahvistaminen sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden vaikuttavuuden lisääminen.

Salon osahanke tekee tiivistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä Turun, Raision, Uudenkaupungin sekä Loimaan hankkeiden kanssa.

 

Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö 70%, omarahoitusosuus Salon kaupunki. Tarkempia tietoja hankkeen rahoituksesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Kesto: 1.9.2021–31.12.2024

Toteuttaja: Salon kaupunki