Hyppää sisältöön

Palkkatuetun henkilön edelleensijoitus

Salon kaupunki palkkaa vuonna 2021 155 salolaista pitkäaikaistyötöntä. Kiintiöstä 75 on jaettu edelleensijoituspaikkoihin ja 80 kaupungin eri palvelualuille 8 kk:n palkkatuettuun työsuhteeseen. Paikat on tarkoitettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja paikkojen määrä riippuu TE-palvelujen ja kaupungin rahoitusosuuksien määrästä. Edellytykset Salon kaupungin palkkatukityöhön voi tarkistaa TE-toimistosta (työnhakija).

Kiinnostuneille yrityksille tai yhdistyksille tarjotaan työnhakijaehdokkaat, jotka työn tarjoaja haastattelee ennen rekrytointipäätöstä. Yrityksellä tai yhdistyksellä on oikeus yhteen edelleensijoitettuun henkilöön alkavaa kymmentä työntekijää kohti. Työllistetyn työpanos on mahdollisesti jaettavissa esim. kahden yrityksen tai yhdistyksen kesken, jos työtehtävien määrä yhdessä yrityksessä tai yhdistyksessä on liian vähäinen.

Salon kaupunki vastaa

  • henkilön 8 kk:n palkasta (henkilö on työsuhteessa Salon kaupunkiin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES alaisella sopimuksella)
  • henkilön työterveyskuluista ja tapaturmavakuutuksesta koko työsuhteen ajan
  • paperitöistä (työsopimukset, tilitykset yms.)
  • loppuhaastattelusta ja yrityksen / yhdistyksen jatkoneuvonnasta työsuhteen loppuvaiheessa
  • osalle työllistetyistä työelämävalmennuksesta työsuhteen aikana.

Yritys/ yhdistys vastaa

  • työnjohdosta, perehdytyksestä, työn suorittamiseen vaadittavien laitteiden hankinnasta (esim. tietokone) sekä työturvallisuudesta ja sen vaatimista varusteista
  • mahdollisista ylityö-, matka- ym. korvauksista
  • työsopimuslain noudattamisesta edelleen sijoitettua rekrytoitaessa
  • poissaolojen, lomien ja mahdollisten ongelmatilanteiden välittömästä ilmoittamisesta Salon kaupungille.

Tarkemmat ohjeistukset annetaan suullisesti ja kirjallisesti edelleensijoitussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Työllisyyspalveluilla on tarjolla joukko monipuolisia osaajia. Tunnemme työnhakijamme – jokaiselle on tehty alustava työhaastattelu ja tarjottuja paikkoja käydään yhdessä läpi ennen ehdolle laittamista.

Ilmoittautumislinkki

Ohje yrityksille ja yhdistyksille (39,35 Kt)