Hyppää sisältöön

Apua ja tukea oppilaalle

Perusopetuksessa on mahdollista saada monenlaista apua ja tukea koulutyöhön.

Tuen muotoja ovat muun muassa:

  • opetuksen eriyttäminen
  • joustavat oppilasryhmittelyt
  • oppilaanohjaus
  • tukiopetus
  • erityisopetus
  • kolmiportaisen tuen mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki
  • oppilashuollon palvelut

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Oppilas– ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän vastuuhenkilönä ja koollekutsujana toimii perusopetusjohtaja.

Opiskeluhuollon ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia, että opiskeluhuoltosuunnitelmaa päivitetään sekä seurattava, että siinä mainitut tavoitteet ja toimet toteutuvat. Ohjausryhmä suunnittelee tarvittavat koulutukset ja opiskelijahuollolliset toimenpiteet kerätyn hyvinvointitiedon pohjalta.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Toimintaa ohjaa vuosikello. Ryhmän toiminnasta ja yleisistä linjauksista tiedotetaan säännöllisesti rehtoreita, oppilashuollon henkilöstöä ja oppilashuollon yhteysopettajia.

Lisätietoa

Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma (.pdf) (721,73 Kt)

Pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana (.pdf) (219,75 Kt)