Hyppää sisältöön

Koulukuljetukset

 

Salon kaupunki myöntää esi- ja perusopetuskuljetuksia niin maksuttomina, maksullisina kuin saattoavustuksina. Lisäksi tapaturman sattuessa oppilaalla on mahdollisuus anoa lyhytkestoista tapaturmakuljetusta. Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen kuljetuksina. Muita kuljetusmuotoja käytetään silloin, kun joukkoliikennettä ei ole tai oppilaan olosuhteet ovat sellaiset, jolloin tarvitaan esimerkiksi taksikuljetusta.

Koulukuljetusetuus myönnetään sekä esi- että perusopetuksen oppilaille perusopetuslain ja vahvistettujen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Oppilaan koulumatkaetuuteen vaikuttavat tarkemmat säännökset on määritelty perusopetuslaissa 32§. Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on päättänyt opetuslautakuntaa kuultuaan kaupungin koulukuljetusperiaatteet, joissa on tarkennettu millaisilla perusteilla etuus voidaan myöntää. Alla olevasta linkistä pääset lukemaan niitä.  Esiopetuksen oppilaan osalta koululla tarkoitetaan esiopetuksen järjestämispaikkaa. 

HUOM! Hakuaika 15.5. asti.

Koulukuljetusperiaatteet (pdf) (372,61 Kt)

 

Noutoajat ja -paikat

Kuljetusyrittäjät tiedottavat koulukuljetusautoissa (ns. takseissa) olevien lasten huoltajia kyyditettävien noutoajoista ja -paikoista. Salon keskustan, Halikon, Kiskon, Suomusjärven ja Kiikalan osalta lisätietoa löytyy Halikon liikenteen Busteri-palvelusta. Muut koulukuljetusyrittäjät hoitavat tiedottamisen perinteisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Uusista kuljetusoppilaista ja kuljetusmuutoksista tulee olla ensisijaisesti yhteydessä koulukuljetuskoordinaattoriin.

 Koulukuljetusyrittäjien yhteystiedot (pdf) (23,81 Kt)

Halikon liikenteen Busteri-palvelu

Kuljetusoppilaat joukkoliikenteessä

Salon kaupungin ensisijainen kuljetusmuoto esi- ja perusopetuksen oppilailla on aina joukkoliikenne eli Paikku. Kuljetuskoordinaattori päättää jokaisen oppilaan kuljetusmuodosta erikseen tapauskohtaisesti. Koululaiskortit tilataan kuljetuskoordinaattorin toimesta erikseen liikennepalveluiden joukkoliikenteen yksiköstä.

  • Jos huoltajalle tulee kysymyksiä liittyen koulumatkaan eli kykyyn kulkea Paikulla koulumatkoja tai muuta lakisääteiseen etuun liittyvää, yhteys koulukuljetukset@salo.fi.
  • Jos kysymys koskee kadonnutta koululaiskorttia, huoltajan pitää ottaa yhteyttä koulun kansliaan: alakouluissa joko koulusihteeriin tai rehtoriin ja yläkouluissa kansliaan. Em. taho antaa oppilaalle ostoluvan, jonka kanssa oppilas voi mennä Paikun palvelupisteelle saadakseen uuden kortin. Uusi kortti on maksullinen. Vanhan kortin toiminta lakkautetaan samalla.
  • Syksyllä lukuvuoden alkaessa ensimmäisen koulupäivän aamuna ilmaiseen koulukuljetukseen oikeutetut uudet kuljetusoppilaat, joilla ei ennestään ole kaupungin myöntämää koululaiskorttia, voivat matkustaa kouluun ilman bussikorttia. Oppilaat saavat bussikortit koulusta ensimmäisenä koulupäivänä. Iltapäivän paluumatkalla matkakortti pitää leimata linja-auton lukijassa.
  • Uuden lukuvuoden matkustusoikeus päivitetään jo ennestään koululaiskortin omistavien kuljetusoppilaiden matkakorteille kesän aikana Salon kaupungin liikennepalveluiden toimesta. Ne kuljetusoppilaat, joilla on kaupungin myöntämä koululaiskortti, leimaavat matkakortin normaalisti bussissa ensimmäisen koulupäivän aamuna.
  • Lukuvuoden aikana tarvittavat uudet bussikortit hoidetaan koulujen kautta. Koulut ottavat yhteyttä koulukuljetuskoordinaattoriin, joka päättää oppilaan koulumatkaetuudesta ja tilaa kortin joukkoliikenteen yksiköstä.. Kortti lähetetään joukkoliikenneyksikön toimesta koululle, josta oppilas sen voi noutaa.

Paikku

Jos huoltaja haluaa keskustella muista Paikkuun liittyvistä asioista, kuten niiden reitit, kulkeminen, myöhästymiset, koululaiskortin toimimattomuudet jne., olettehan yhteydessä suoraan joukkoliikenteen yksikköön. Voitte laittaa viestiä sähköpostiosoitteeseen paikku@salo.fi. Näin saatte asian mahdollisimman nopeasti vireille.

Linja-autojen reitit, aikataulut sekä yleistä joukkoliikennetietoa löytyy Salon joukkoliikenne Paikun sivuilta.

Paikun sivuille pääset tästä