Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Salon lukion aikuislinja

Salon lukion aikuislinja tarjoaa Salon seutukunnan asukkaille väylän joustavaan, laadukkaaseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun.

Salon lukion aikuislinjalla on mahdollisuus suorittaa lukion kurssit ja saada lukion päättötodistus. Voit kirjoittaa ylioppilaaksi joko lukion oppimäärän ja ammatillisen tutkinnon pohjalta. Voit myös jatkaa kesken jääneitä opintojasi tai opiskella yksittäisiä aineita ja osallistua niissä ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelu on joustavaa. Yksilölliset tarpeet ja tilanteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Aikuislinjan opetus järjestetään aikuisille tarkoitettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Laadimme opiskelijoillemme joustavat henkilökohtaiset opintopolut. Koko lukion oppimäärää suorittavaksi ottaminen edellyttää pääsääntöisesti 18 vuoden ikää. Salon lukion aikuislinjalta ylioppilaaksi kirjoittanut voi hakeutua jatko-opintoihin samalla tavalla kuin päivälukioista kirjoittaneet ylioppilaat. Aikuislinjan opintojen on tarkoitus auttaa ja tukea sinua kohti tulevaisuuden tavoitteitasi ja unelmiasi.

Hakeutuminen opiskelijaksi

Lukion opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voidaan ottaa alle 18-vuotias hakija ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä syystä. Näitä ovat sosiaaliset ja terveydelliset syyt, taloudellisista syistä johtuva opintojen aikainen työssä käyminen sekä opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisimman koulutuksen järjestäminen.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös sellainen henkilö, jonka tarkoituksena on ainoastaan yhden tai useamman lukion oppimäärään kuuluvan oppiaineen suorittaminen (aineopiskelu/Lukiolaki 629/1998).

Otamme uusia opiskelijoita lukuvuoden aikana jaksojen vaihteessa. Saat lisätietoja kansliasta.

Tervetuloa opiskelemaan!

Yhteystiedot

Salon lukion aikuislinja
Kaherinkatu 2
24130 Salo

Rehtori
Juha-Markus Koistinen

Apulaisrehtori
Maria Liippo
044 778 6102

Opinto-ohjaaja
Mari-Anne Mielikäinen
044 778 6110

Opintosihteeri
Kristiina Kallioniemi
044 778 4391

Aukioloajat kouluaikana
ma-to 11.00-18.00
pe 8.00-15.00

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@salo.fi


Tietoa aikuislinjasta

  • Aikuislinjalla voit opiskella lukion koko oppimäärän, jatkaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun ja suorittaa ylioppilastutkinnon.
  • Voit osallistua ylioppilaskirjoituksiin myös ammatillisen tutkinnon pohjalta.
  • Aikuislinja tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisen opintopolun tekemiseen.
  • Aineopiskelijana voi suorittaa yksittäisiä lukion aineopintoja ja valmentautua jatko-opintoihin.
  • Kielivalikoimassa on englanti ja ruotsi.
  • Otamme lukuvuoden aikana jatkuvasti uusia opiskelijoita.
  • Opinnot voi aloittaa aina sopivasti uuden jakson alkaessa.
  • Opinnot toteutetaan aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Kansliassa kerromme mielellämme lisää, voit soittaa puh. 044 778 4391 tai tulla käymään. Ota mukaan aiemmat koulutodistukset.
  • Kurssille ilmoittautuminen yms. kyselyt pyydetään ottamaan yhteyttä kansliaan 044 778 4391 tai kristiina.kallioniemi@salo.fi

Elämässä eteenpäin,
unelmista totta,
tavoitteena valkolakki!