Hyppää sisältöön

Lukemisen vuosikello

Lukevassa Salossa tavoitteena on tehdä lukemisesta osa jokapäiväistä arkea. Salon lukumallissa seurataan lukemisen vuosikelloa, jonka avulla koulut sekä opettajat oppilaidensa kanssa voivat suunnitella, miten lukeminen on läsnä koko lukuvuoden ajan koulun, luokan ja perheiden arjessa. Lukemisen vuosikello auttaa opettajaa pitämään lukemisen osana jokaista kouluviikkoa ja -päivää sekä seuramaan sekä arvioimaan omaa työtään.

Salon lukumalli on tehty tutkimusperustaisesti osana Lukevan Salon työtä ja siinä keskeistä ovat kielitietoinen ote kaikessa opetuksessa, kaunokirjallisuuden keskeinen rooli oppilaiden arjessa niin kotona kuin koulussakin, lukudiplomin suorittaminen osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta, lukevan yhteisön kehittäminen sekä Daily Cafe -menetelmä, joka Suomessa tunnetaan paremmin Ateljee-menetelmänä.

Salon lukumallin ovat kehittäneet Piia Ukura, Sanna Kauppinen, Laura Mäenpää, Mervi Rahko sekä Riikka Uusitalo.