Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Armfeltin koulu

Armfeltin koulu on Halikon keskustassa sijaitseva yhtenäiskoulu, jossa opiskelee n. 840 oppilasta yleisopetuksen ja erityisopetuksen ryhmissä kaikilla luokka-asteilla 1-9. Koulussamme toimii joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO) yläkouluikäisille sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yksilöllistetyn opetuksen ryhmät.

Painotetun opetuksen ryhmistä Armfeltin koulussa toimii Luma-luokka, jonne on mahdollisuus hakea opiskelemaan yläkoulun ajaksi. Luma-luokalle hakeudutaan valintakokeen kautta 6. luokalla. Luokalla oppilaalla on mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan matematiikassa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa. Yläkoulun Luma-painotuksen lisäksi pyrimme tarjoamaan alakoulun oppilaille monipuolisesti erilaisia Luma-valinnaisaineita.

Koulussamme järjestetään iltapäiväkerhoa 1.- 2. luokkalaisille sekä tarvittaessa erityisen tuen oppilaille. Yksilöllistetyn opetuksen oppilailla on mahdollisuus sekä aamu- että iltapäivätoimintaan.

Armfeltin koulun tavoitteena on antaa kaikille oppilaille laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä. Koulussamme otetaan huomioon eri ikäisten ja erilaisten oppijoiden yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kannustetaan yhdessä tekemiseen niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kesken. Kasvatuksessa ja opetuksessa pidetään yllä myönteisyyttä sekä kasvatetaan oppilaita kunnioittamaan ja arvostamaan toisia ja ympäristöä.

Armfeltin koulu – kaikkien oppijoiden koulu!

Yhteystiedot

Armfeltin koulu
Kuruntie 5-7
24800 Halikko

Kanslia
02 778 4048

Rehtori vs.
Jaana Talvitie
044 778 4589

Apulaisrehtori
Mikko Kurkola
044 778 4041

Koulusihteeri
Heli Järvi
044 778 4590


Laaja-alaiset erityisopettajat

Alakoulu
Lea Salokannel
044 778 4053

Yläkoulu
Nora Lakima
044 778 4684


Opinto-ohjaajat

Jenniina Hulkko
044 778 4040

Teija Partanen
044 778 4052


Oppilashuolto

Yläkoulun kouluterveydenhoitaja
Hanna Ruokonen
044 778 4033

Alakoulun kouluterveydenhoitaja
Kristiina Laukkanen
044 772 3171

Koulukuraattori
Elina Salonius
044 778 3029


Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@salo.fi