Hyppää sisältöön

Armfeltin koulu

Armfeltin koulu on Halikon keskustassa sijaitseva yhtenäiskoulu, jossa opiskelee n. 840 oppilasta yleisopetuksen ja erityisopetuksen ryhmissä kaikilla luokka-asteilla 1-9. Koulussamme toimii joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO) yläkouluikäisille sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yksilöllistetyn opetuksen ryhmät.

Painotetun opetuksen ryhmistä Armfeltin koulussa toimii Luma-luokka, jonne on mahdollisuus hakea opiskelemaan yläkoulun ajaksi. Luma-luokalle hakeudutaan valintakokeen kautta 6. luokalla. Luokalla oppilaalla on mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan matematiikassa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa. Yläkoulun Luma-painotuksen lisäksi pyrimme tarjoamaan alakoulun oppilaille monipuolisesti erilaisia Luma-valinnaisaineita.

Koulussamme järjestetään iltapäiväkerhoa 1.- 2. luokkalaisille sekä tarvittaessa erityisen tuen oppilaille. Yksilöllistetyn opetuksen oppilailla on mahdollisuus sekä aamu- että iltapäivätoimintaan.

Armfeltin koulun tavoitteena on antaa kaikille oppilaille laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä. Koulussamme otetaan huomioon eri ikäisten ja erilaisten oppijoiden yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kannustetaan yhdessä tekemiseen niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kesken. Kasvatuksessa ja opetuksessa pidetään yllä myönteisyyttä sekä kasvatetaan oppilaita kunnioittamaan ja arvostamaan toisia ja ympäristöä.

Armfeltin koulu – kaikkien oppijoiden koulu!