Hyppää sisältöön

Lukemisen iloa etsimässä Anjalankadulla

Uskelan koulun Anjalankadun yksikössä etsittiin lukemisen iloa kuluneen syyslukukauden aikana. Työskentelyn tavoitteena oli löytää keinoja lukemaan innostamiseen ja etsiä erilaisia tapoja lisätä lukemisen miellyttävyyttä yksilöllisen kohtaamisen kautta.

Projektin aluksi kaikki oppilaat haastateltiin. Oppilaiden kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia kartoittaneiden kaksiosaisten haastattelujen pohjalta pyrittiin löytämään oppilaita kiinnostavia teemoja. Ensimmäiset haastattelut olivat vapaamuotoisia. Haastatteluiden toisessa osassa hyödynnettiin Pohjolan voimaeläimet -kortteja keskustelun tukena. Tämä vahvisti oppilaiden tuntemista ja yhteistyön sujuvuutta.

Huumori, historia ja nuorten elämän realistinen kuvaaminen valikoituivat nuoria eniten kiinnostaviksi aiheiksi.

Projektin seuraava vaihe oli sopivien kirjojen hankinta. Koululla säännöllisesti vierailevan Salon kirjastoauton väki oli apuna kirjojen valitsemisessa ja varaamisessa. Isot kiitokset heille asiantuntevasta ja innostavasta palvelusta!

Lukemisen ilon etsimisessä hyödynsimme monenlaisia kirjoja. Työskentely tapahtui pareittain tai 3–4 hengen pienryhmissä. Opettajakin pääsi kokemaan monia huumorintäyteisiä hetkiä Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirjojen parissa. Kasiluokan tytöt viihtyivät hyvin Katariina Romppaisen Sori vaan, se on totuus -teoksen äärellä.

Kirjoihin tutustuttiin lukemalla, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Kirjan tapahtumista keskustelemaan pysähtyminen ja vastaan tulleiden erikoisempien sanojen merkityksien selittäminen olivat erityisen opettavaisia työtapoja. Menetelmät olivat hyvin tavanomaisia, mutta erityisen mielekkääksi työskentelyn teki mahdollisuus työskennellä kiireettömästi ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

Päätavoitteena oli etsiä lukemisen iloa – löytyikö sitä? Ainakin jotain voisi päätellä siitä, että Viljo Raudan Kollaan korsutarinoita -kokoelman parissa viihtynyt ryhmä ysiluokan poikia antoi työskentelylle arvosanaksi ”viis kautta viis”!

Lukemisen iloa etsimässä

Suvi Santavuori-Toivonen