Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Salo svenska skola

Välkommen till Salo svenska skola!

Skolan ligger i centrala Salo i samma utrymmen som Uskela skola Anjalaenheten. Vi har en egen korridor med klassrum och har gemensam datasal, musikrum, gymnastiksal, slöjdsal och matsal med Uskela skola, Anjalaenheten.

I skolan jobbar en lärare och en assistent. Eleverna är från årskurs 1-6 och får undervisning i små grupper i mån av möjlighet. Vi satsar på inlärningsmetoder, självständigt arbete och individuell undervisning. Fostran, respekt, samverkan och hänsyn är naturliga element i en skola med sammanslagna årskurser.

Hösten 2016 flyttade den svenskspråkiga dagvårdsgruppen Solstrålarna in bredvid oss. Vi har ett mycket välfungerande samarbete. Detta unika samarbete bidrar till en mycket smidig övergång från dagvården till skolmiljön.

Högstadiestudierna sker vid S:t Olofsskolan i Åbo eller vid Karis svenska högstadium i Raseborg.

Yhteystiedot

Salo svenska skola
Anjalankatu 5
24100 Salo

Rektor
Pasi Björk
044 778 4550

Läräre
Hedvig Lindholm
044 778 4621

Skolassistent
Eva Salminen

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@salo.fi