Hyppää sisältöön

Salo svenska skola

Välkommen till Salo svenska skola!

Skolan ligger i samma utrymmen som Ollikkala skola. Vi har en egen klassrum och har gemensam datasal, musikrum, gymnastiksal, slöjdsal och matsal med Ollikkala skola.

I skolan jobbar en lärare och en assistent. Eleverna är från årskurs 1-6 och får undervisning i små grupper i mån av möjlighet. Vi satsar på inlärningsmetoder, självständigt arbete och individuell undervisning. Fostran, respekt, samverkan och hänsyn är naturliga element i en skola med sammanslagna årskurser.

Den svenskspråkiga dagvårdsgruppen Solstrålarna in bredvid oss i Ollikkala dagis. Vi har ett mycket välfungerande samarbete. Detta unika samarbete bidrar till en mycket smidig övergång från dagvården till skolmiljön.

Högstadiestudierna sker vid S:t Olofsskolan i Åbo eller vid Karis svenska högstadium i Raseborg.