Hyppää sisältöön

Opiskelu

Musiikkiopisto tarjoaa tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetus koostuu pääasiassa alle kouluikäisille tarkoitetusta varhaisiän musiikkikasvatuksesta, pääasiassa kouluikäiselle tarkoitetuista perus- ja syventävistä opinnoista sekä aikuisille annettavasta opetuksesta.

Salon musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja oman kiinnostuksen mukaisesti. Opetus luo edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen kehittymiselle sekä elinikäiselle itsenäiselle musiikin harrastamiselle. Opetus antaa myös valmiuksia hakeutua musiikin ammatillisiin opintoihin ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua opetussuunnitelmaa, joka on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi.

Salon musiikkiopiston opetussuunnitelma (pdf) (1,54 Mt)

Salon musiikkiopiston opetussuunnitelman liite _ oppiaineiden yleiset sisällöt ja tavoitteet (pdf) (1,15 Mt)