Hyppää sisältöön

Yksityinen varhaiskasvatus

Salossa on erilaisia vaihtoehtoja yksityiselle varhaiskasvatukselle:

  • päiväkodit
  • ryhmäperhepäivähoito
  • perhepäivähoito

Yksityisiin varhaiskasvatuspaikkoihin voit hakea ottamalla suoraan yhteyttä palveluntuottajaan. Yksityinen palveluntuottaja päättää lasten valinnasta ja määrittää hoitomaksun. Palveluntuottaja tekee kirjallisen sopimuksen huoltajan kanssa, jossa huoltaja ja tuottaja sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa sovittuja asioita esimerkiksi hoitomaksusta, toiminta-ajasta, loma-ajasta ja loma-aikojen maksuista sekä varhaiskasvatuspaikan irtisanomisajasta.

Voit hakea palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin ja ryhmäperhepäivähoitoon sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus tulee jättää vähintään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista ja aikaisintaan vuotta ennen. Yksityiseen perhepäivähoitoon haetaan Kelan yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Yksityinen perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, joka tapahtuu yksityisen perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitaja voi samanaikaisesti hoitaa enintään neljää alle perusopetusikäistä lasta ja tämän lisäksi yhtä esiopetus/kouluikäistä osa-aikaista (25t/vko) lasta. Perhepäivähoitaja on itsenäinen ammatinharjoittaja, joka päättää itse lasten valinnasta. Kirjallinen hoitosopimus tehdään aina huoltajan ja yksityisen perhepäivähoitajan välillä. Yksityinen perhepäivähoitaja määrittää myös hoitomaksun.

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito on varhaiskasvatusta, joka toimii erillisissä, kunnan hyväksymissä tiloissa. Ryhmäperhepäivähoidossa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa yhteensä kahdeksan lapsen kanssa.

Lasten varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ottamalla suoraan yhteyttä palveluntuottajiin.

Kelan yksityisen hoidon tuki

Palvelusetelihakemus

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ohjaavat ja valvovat yksityistä varhaiskasvatustoimintaa, sen laatua sekä toiminnan yleisiä edellytyksiä. Yksityisen palveluntuottajan toiminnan on oltava laadullisesti vähintäänkin samaa tasoa kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen toimijan. Kunnan omalle varhaiskasvatukselle asetetut vaatimukset koskevat myös yksityistä varhaiskasvatusta.

Kunnan valvontaviranomaisen tulee varmistaa, että yksityinen palveluntuottaja toimii voimassa olevien säädösten ja ohjeistusten mukaisesti. Valvontaviranomaisena kunnan tehtävä on ohjata ja neuvoa yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajia.