Skip to content

Sommar- och vinterunderhåll

Sommar- och vinterunderhåll

Syftet med sommarunderhållet är att se till att gatukonstruktionerna och beläggningen är i det skick som trafikbehovet förutsätter.

I lagen om underhåll och renhållning av gator fastställs fördelningen av underhålls- och renhållningsskyldigheterna mellan kommunen och tomtägaren i fråga om gator och andra allmänna områden som upplåtits till allmänt bruk.

Syftet med vinterunderhållet är att se till att gatorna och gångbanorna är i det skick som trafikbehovet förutsätter på vintern.

Mer information och länkar

Brådskande anmälningar som kräver omedelbara åtgärder:
Jour utanför tjänstetid:
+358447785353 
Respons på NTM-centralens vägnät:
Palauteväylä.fi eller per telefon: 0200 2100

Icke-brådskande felanmälningar:
Ge respons
(t.ex. gatulampor som slocknat)
vikailmoitukset​@​salo.​fi​

 

Talvikunnossapito

Talvikunnossapitoon kuuluu lumen poistaminen ja liukkauden torjunta ajoradoilla ja jalkakäytävillä. Talvikunnossapitoon kuuluu myös kadun pinnan pitäminen käyttökunnossa, jään poistaminen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen keväällä ja katuojien, sadevesikourujen sekä -kaivojen toimintakuntoisena pitäminen.

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Kunnossapitotyöt tehdään kunnossapitoluokituksen aikatavoitteiden ja olosuhdemääräysten mukaisesti ja töissä noudatetaan lakia: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.