Skip to content

Parker

Parker och allmänna områden

Grönområdesteamet inom underhållet och utvecklingen av Salo stads allmänna områden ansvarar för underhåll, planering och byggande av bland annat grönområden, parker och lekplatser. Verksamhetsidén är att stärka imagen av en ”grön parkstad” och att främja och upprätthålla den biologiska mångfalden.

Det finns sammanlagt cirka 800 hektar parker som ska skötas, varav största delen, cirka 650 ha, utgörs av parkskogar. Resterande 150 ha består av olika bebyggda grönområden, parker och lekplatser.

Utöver de områden som egentligen anvisats som parker eller grönområden i detaljplanen sköter grönområdesteamet olika slags vårdbiotoper på markområden som ägs av Salo stad, såsom fält och ängar.

Grönområdesteament inom också för platserna för mattvätt.

 

Näkymä Salonjoelle. Kuva: Matti Nikander

 

Planering och byggande av grönområden

Grönplanering

Grönområdesteamet inom underhållet och utvecklingen av Salo stads allmänna områden ansvarar för att planera och låta planera bland annat parker, lekplatser, grönområden.

Grönbyggande

Grönområdesteamet inom underhållet och utvecklingen av Salo stads allmänna områden ansvarar för att bygga och låta bygga grönområden.

Mer information:
Planering: satdsrädgårdsmästare Matti Nikander, matti.​nikander​@​salo.​fi​
Arbetsledning: parkmästare Aulis Sorvali, aulis.​sorvali​@​salo.​fi​

 

 

Perhepuisto