Skip to content

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen övervakar den byggda miljön, beviljar och övervakar tillstånd för byggande. Tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen är: bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningsförfarande.

Elektronisk ansökan om tillstånd

Byggnadstillsynen behandlar ansökningar om bygglov via tjänsten Lupapiste. Lupapiste.fi är en elektronisk tjänst där byggprojektet på begäran behandlas i samarbete med byggherren, planeraren och myndigheten tills byggnaden är färdig. Förfrågningar om byggplatsen eller byggandet kan skötas via en begäran om rådgivning.

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynen betjänar mån–tors kl. 8–16 och fre kl. 8–14.45 per telefon eller e-post: rakennusvalvonta@salo.fi.
Servicestället i Halikko ämbetshus är öppet tis-tors kl. 9–15, kunder betjänas i första hand med tidsbokning.