Skip to content

Underhåll av gator

Inom underhållet och utvecklings av Salo stads allmänna områden upprätthålls Salo gatunät, med undantag av motorvägar, landsvägar och gång-och cykelleder som upprätthålls av NTM-centralen i Egentliga Finland samt enskilda vägar som underhålls av väglag.

Underhåll

I underhållet ingår bland annat plogning, halkbekämpning, underhåll av vägmärken, renhållning av gatuområden, reparation av beläggningar, diknings- och trumarbeten samt utjämning av grusvägarnas yta och dammbindning.

Staden ansvarar för underhållet av gator, torg och gång- och cykelleder på detaljplaneområden. NTM-centralen i Egentliga Finland sköter underhållet av motorvägar samt landsvägar och bygdevägar. Enskilda vägar sköts av väglag eller fastigheter.

Mer information och länkar

Brådskande anmälningar som kräver omedelbara åtgärder:
Jour utanför tjänstetid:
044 778 5353
Respons på NTM-centralens vägnät:
Palauteväylä.fi eller per telefon: 0200 2100

Icke-brådskande felanmälningar:
(t:ex. gatulampor som slocknat)
vikailmoitukset​@​salo.​fi​