Skip to content

Salo stads platser för mattvätt

Platserna för mattvätt öppnar i maj under vecka 20.
De kan användas till början av september.

Halikko, Kyrkbyn, Munaojankuja 22
Vaskio, Nuohoojankuja 27
Kiikala, Suomusjärventie 81
Kisko, Toija, Rantatie 13
Kuusjoki, Avloppsreningsverket, Vilhelmintie 5
Muurla, Kommundepån, Kaukolantie 50
Perniö Kirkonkylä, Joutnantie 45
Teijo, Vilniementie 34
Pertteli Kaivola, Avloppsreningsverket, Pappilantie 61
Salo Avloppsreningsverk, Satamakatu 33
Suomusjärvi Avloppsreningsverk, Kurkelantie 1632-1
Särkisalo, Ankkuritie 3

Wartsalan kyläyhdistys ry ansvarar för mattvättplatsen i Vartsala, www.vartsala.fi .

Tvättplatsens adress är Kaninkolantie 463 och precis som de andra platserna för mattvätt är den fritt tillgänglig för alla kommuninvånare.