Skip to content

Ansökan om skadestånd

Om det på grund av stadens verksamhet inträffar en personskada eller en egendomsskada på gator och allmänna områden som underhålls av staden, kan en skadeståndsansökan lämnas in till staden. Skadeståndet ska ansökas så snabbt som möjligt efter att skadan har inträffat.

Ansökan om skadestånd (pdf) (268,50 Kt)

Ansökningar om skadestånd som inträffat på gator och allmänna områden kan lämnas in per post på adressen

Salo stads registratorskontor
PB 77
24101 Salo

Besökadressen: Tehdaskatu 2, 24100 Salo.