Skip to content

Båtplatser

Salo stad har följande båtplatser:

  • Salonjoki 32 st.
  • Vuohensaari 19 st., Satamakatu
  • Kokkila 26 st., Kokkilantie
  • Vartsala 48 st., Kaninkolantie 473
  • Teijo 14 st., Telakkatie 27 b

Vid Satamakatu finns en sjösättningsplats. Adressen är Satamakatu 48.

Om du observerar brister eller skador vid båtplatserna eller bryggorna, vänligen kontakta underhållet, tfn 02 778 5312/ Sorvali.

Uthyrningen av båtplatser har övergått till en elektronisk reserveringstjänst, som är i bruk 24/7.

Man har tre (3) timmar på sig att betala en båtplats efter att man reserverat den. I den elektroniska reserveringstjänsten behövs e-post och bankkoder eller mobilcertifikat. Avsaknad av sådana är inte ett hinder för att reservera en plats, ring i så fall 02 7785504 / Iivonen.

Hyran för båtplatsen är 90,00 euro i Salonjoki och 163,00 euro på de övriga platserna per båtsäsong. I priserna ingår moms. Priset är alltid detsamma även om du reserverar eller ger bort din plats mitt i båtsäsongen.