Skip to content

Salo musikinstitut

Välkommen till en inspirerande och målinriktad musikhobby!

Salo musikinstitut ger målinriktad undervisning som framskrider från en nivå till en annan enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen. Personer från Salo kan studera vid musikinstitutet.

Undervisningen består huvudsakligen av musikfostran för barn under skolåldern, grundläggande och fördjupade studier huvudsakligen för barn i skolåldern samt undervisning för vuxna. Musikinstitutets uppgift är att erbjuda eleverna möjligheter att studera musik långsiktigt, målmedvetet och enligt eget intresse. I undervisningen skapas förutsättningar för att utveckla en god relation till musik och för ett livslångt musikintresse. Undervisningen ger också färdigheter att söka till yrkesstudier i musik.

Musikinstitutet spelar en viktig roll på ortens kulturfält. Musikinstitutet ordnar tiotals konserter och elevkvällar varje läsår och erbjuder därigenom konsertupplevelser för alla Salobor.

Välkommen till musikens förunderliga värld!